İçinde ğ olan 7 harfli 343 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖĞÜRME

 1. [isim] Ateşte közlenerek hazırlanmış patlıcan

BAĞIRTI

 1. [isim] Bağırma sesi

EĞLENTİ

 1. [isim] Neşeli ve hoşça vakit geçirilen toplantı
  • "Dün geceki heyecan bir eğlenti coşkunluğu idi." (Falih Rıfkı Atay)

SAĞILMA

 1. [isim] Sağılmak işi

BAĞIŞIK

 1. [sıfat] Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf
 2. Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan
  • "Çiçek aşısı, çiçek hastalığına karşı insanı bağışık kılar."

AĞIRTOP

 1. [isim] Güçlü, ünlü, tanınmış kimse

LOĞLAMA

 1. [isim] Loğlamak işi

SAĞALMA

 1. [isim] Sağalmak işi

SAĞGÖRÜ

 1. [isim] Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret

ÖĞLENCİ

 1. [isim] İkili öğretim yapan okullarda öğleden sonra ders gören öğrenci, sabahçı karşıtı

GEĞİRME

 1. [isim] Geğirmek işi

DEĞİŞİŞ

 1. [isim] Değişme işi veya biçimi

SAĞIMLI

 1. [sıfat] Süt veren, sağmal

ÇÖPLÜĞÜ

 1. "her türlü yetkinin sınırsızca kullanıldığı yer" anlamında kullanılan bir söz
  • "Evvelden buraları onların çöplüğü idi." (Ömer Seyfettin)

SAĞDUYU

 1. [isim] Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
  • "Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü

AĞINMAK

 1. [nsz] Hayvan yere yatıp yuvarlanmak

ÇİĞİTLİ

 1. [sıfat] Çiğit karışmış olan

EĞİTSEL

 1. [sıfat] Eğitimsel, terbiyevi

AĞIZLIK

 1. [isim] Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç
  • "Kiraz, bilir miydi ki günün birinde tütün diye bir ot çıkacak ve insanlar bunu içmek için dallarını kesip kesip ağızlık yapacak?" (Refik Halit Karay)
 2. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer
 3. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılan kapak
 4. Kuyu bileziği
 5. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç
 6. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes
 7. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer
 8. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm
 9. Bir şeyin başladığı yer
 10. Huni

EĞLENCE

 1. [isim] Eğlenme işi, sefahat
  • "Biz bu işe tuhaf bir merakla eğlence şeklinde başladık." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse
  • "Karıma göre en güzel eğlence, kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir." (Ömer Seyfettin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü