İçinde ğ olan 7 harfli 343 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇÖPLÜĞÜ

 1. "her türlü yetkinin sınırsızca kullanıldığı yer" anlamında kullanılan bir söz
  • "Evvelden buraları onların çöplüğü idi." (Ömer Seyfettin)

SÜLÜĞEN

 1. [isim] Erimiş kurşunun, bir hava akımında yükseltgenmesiyle üretilen, çok yoğun ve zehirli, pas önleyici astar boyaların hazırlanmasında kullanılan kırmızı boya

YIĞINTI

 1. [isim] Bir araya yığılmış şeyler kümesi

EĞRİTME

 1. [isim] Eğritmek işi

ARPAĞAN

 1. [isim] Yabani arpa

YIĞINLA

 1. [sıfat] Çok, pek çok
  • "Avrupa'dan yığınla kitap getirmiştim." (Reşat Nuri Güntekin)

DEĞERLİ

 1. [sıfat] Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
  • "Hiç olmazsa susmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlardır." (Memduh Şevket Esendal)

YIĞIŞIK

 1. [sıfat] Üst üste birikmiş

AĞCILIK

 1. [isim] Ağ ile balık tutma işi

AĞIZSIZ

 1. [sıfat] Ağzı olmayan
 2. Yumuşak huylu, sessiz

BAĞDADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ağaç direkler üzerine çakılmış çıtalara sıva vurularak yapılan (duvar veya tavan)
  • "Eski bir deponun ön tarafında, depodan bağdadi bölmelerle ayrılmış harap bir odaydı, işe başladığım zaman yazıhanem." (Necati Cumalı)
 2. [isim] Yapılarda kullanılan çıta
 3. [isim] 0,0501 g olan ağırlık ölçü birimi

EĞİTSEL

 1. [sıfat] Eğitimsel, terbiyevi

SIĞINMA

 1. [isim] Sığınmak işi, iltica
  • "Her millette halk tabakası hisler ve heyecanlar tesir altında sanata sığınma, sanattan faydalanma ve avunma ... ihtiyacı duyar." (Refik Halit Karay)
 2. Yarış sırasında, rüzgârın etkisinden korunmak için başka bir yarışçının arkasına sinme

SÜTOĞUL

 1. [isim] Bir kadının kendi çocuğu değilken emzirdiği ve kocasının da evlat olarak benimsediği erkek çocuk

UĞRULUK

 1. [isim] Uğrunun yaptığı iş, hırsızlık, sirkat

MEĞERKİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [bağlaç] İstek veya emir kipinde olan ve biri diğerini engelleyecek durumda bulunan iki cümleyi birbirine bağlayan bir söz
  • "Bu iş bitmeyecek meğerki siz de yardım edesiniz."

OĞULCUK

 1. [isim] Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
 2. Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo
 3. Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm

ÖĞRENİM

 1. [isim] Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil
  • "Öğrenimini bitirmeye bir yıl kala Türkiye'deki büyük fabrika sahiplerinden çağrılar alıyormuş." (Melih Cevdet Anday)

BÜĞEMEK

 1. [-i] Suyu önüne bent yaparak toplamak

ÇAĞIRIM

 1. [isim] Çağırma işi
 2. Ruh çağırma sırasında seans

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü