İçinde ğ olan 11 harfli 213 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HANIMGÖBEĞİ

 1. [isim] Bir çeşit hamur tatlısı

ORTAÖĞRETİM

 1. [isim] İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş
 2. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat

AŞAĞILANMAK

 1. [nsz] Aşağılık duruma düşürülmek

DEĞİŞTİRTME

 1. [isim] Değiştirtmek işi

GRAMAĞIRLIK

 1. [isim] Gramkuvvet

ÖĞRETİCİLİK

 1. [isim] Öğretici olma durumu

AŞAĞILAŞMAK

 1. [nsz] Aşağılık duruma düşmek

BAĞIŞLATMAK

 1. [-i] Bağışlama işini yaptırmak
  • "Bir gün Abdullah'la karşılaşsak, kendimi bağışlatsam ne sevinirim kim bilir?" (Turan Oflazoğlu)

ZÜĞÜRTLEMEK

 1. [nsz] Parasız, meteliksiz kalmak, züğürt duruma gelmek
  • "Züğürtledim, dedin. Senden para, hediye, şu bu, isterim diye mi, korktun?" (Mahmut Yesari)

BAĞLILAŞMAK

 1. [nsz] İki şey arasında karşılıklı bağıntı olmak veya bağlılık kurmak

KEÇİTIRNAĞI

 1. [isim] Kesici ağzı üçgen biçiminde olan oyma kalemi

SAĞLAMLAMAK

 1. [-i] Sağlam bir duruma getirmek
 2. Bir durumun, bir sözün doğru, gerçek olduğunu kanıtlamak

BAĞIMLAŞMAK

 1. [-e] Bir şeye veya bir kimseye tamamen bağımlı olmak

BOĞDURULMAK

 1. [nsz] Boğdurma işi yapılmak

SOĞURGANLIK

 1. [isim] Bir madde veya enerjiyi soğurma gücü, yeteneği

YAĞMURÖLÇER

 1. [isim] Yağışölçer

AŞAĞISANMAK

 1. [nsz] Aşağısama işine konu olmak

BÖCEKKABUĞU

 1. [isim] Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Böcekkabuğu deri."

BÖĞÜRÜVERME

 1. [isim] Böğürüvermek işi

SAĞIRLAŞMAK

 1. [nsz] İşitemez duruma gelmek, sağır olmak
 2. Tencere güç ısınarak geç pişirmek
 3. Soba geç ısıtmak
 4. Boğuklaşmak, donuklaşmak
  • "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı." (Memduh Şevket Esendal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü