İçinde ğ olan 10 harfli 281 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEĞERLENME

 1. [isim] Değerlenmek işi, kıymetlenme

DEĞİNİLMEK

 1. [nsz] Değinme işine konu olmak

AĞRISIZLIK

 1. [isim] Ağrısız olma durumu

ARTAĞANLIK

 1. [isim] Alışılandan veya beklenilenden artık ürün verme durumu, bereket

ÇAĞILDAYIŞ

 1. [isim] Çağıldama işi veya biçimi

EĞLENDİRME

 1. [isim] Eğlendirmek işi

UĞURSUZLUK

 1. [isim] Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
  • "Uğura, uğursuzluğa; berekete ve bereketsizliğe inanırdı." (Abdülhak Şinasi Hisar)

DEĞEBİLMEK

 1. [-e] Değme imkânı veya olasılığı bulunmak

BEĞENİLMEK

 1. [nsz] İyi ve güzel bulunmak
 2. Sevilmek, hoşa gitmek

ÖĞRENİLMEK

 1. [nsz] Öğrenme işi yapılmak

DEĞİŞİMSİZ

 1. [sıfat] Değişme özelliği göstermeyen

KUZUGÖBEĞİ

 1. [isim] Sulak çayırlarda yetişen, şapkası kalın ve etli, yenir bir mantar çeşidi (Agaricus campestris)

BEĞENMEMEK

 1. kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
  • "Kuvvetini beğenen Murat farkına varmadan gülümsediğini neden sonra fark etti." (Refik Halit Karay)
  • "Ben bu işin sonunu beğenmiyorum."
 2. küçümsemek, hor görmek
  • "Otellerden bir otel beğeneceğiz." (Refik Halit Karay)

CİĞERCİLİK

 1. [isim] Ciğerci olma durumu

ÖĞRENCELİK

 1. [isim] Öğrenmek amacıyla ilk yapılan iş

EĞLENDİRİŞ

 1. [isim] Eğlendirme işi veya biçimi

ÖĞÜRLEŞMEK

 1. [-e] Öğür olmak, birbirine alışmak, istinas etmek

SAĞLAMLAMA

 1. [isim] Sağlamlamak işi
  • "Asım fikrini birçok sözlerle sağlamlamaya uğraşırken araya: -Olmaz mı? Ne dersiniz?- gibi sualler soruyor, cevap istiyordu." (Refik Halit Karay)

BAĞIŞLAMAK

 1. [-i] Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek
  • "Bütün malını Kızılay'a bağışladı."
 2. Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
  • "Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak: -Babamı bağışlayınız diyordu." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Görevden çekmek, almak
 4. Deyimlerde "Tanrı esirgesin, ayırmasın" anlamlarında kullanılan bir söz
  • "Allah sahibine bağışlasın. Allah anasına babasına bağışlasın."

HİNOĞLUHİN

 1. [sıfat] Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse)
  • "Siz onun böyle sakin ve masum göründüğüne bakmayın, o ne hinoğluhindir, o ne içinden pazarlıklı aşüftedir o ..." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü