İçinde ğ olan 10 harfli 281 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OLAĞANÜSTÜ

 1. [sıfat] Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade
  • "Bazı kentlerin, insanın üstünde olağanüstü bir etkisi oluyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade
  • "İlk önemli dedikodu, olağanüstü vergiler yüzünden çıkmış." (Kemal Tahir)
 3. Büyük bir hayranlığa yol açan, harikulade
  • "Kadın milletinin bu gibi ince hesaplarda olağanüstü bir kabiliyeti var." (Haldun Taner)

FOTOĞRAFÇI

 1. [isim] Fotoğraf çeken veya basan kimse
 2. Fotoğrafhane

ÇOĞULCULUK

 1. [isim] Çeşitli eğilimlerin, düşüncelerin, yönetimde etkisini kabul eden siyasi yöntem, plüralizm

İLKÖĞRETİM

 1. [isim] Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim
  • "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." (Anayasa)

ÇAĞILDAMAK

 1. [nsz] Sular akarken taşlara, kayalara çarparak "çağıl çağıl" ses çıkarmak
  • "Bu fıskiyenin sularını yıllarca neşeden çağıldar gibi duymuştum." (Abdülhak Şinasi Hisar)

DEĞİŞİKLİK

 1. [isim] Değişik olma durumu
  • "Mustafa Kemal cepheye gider gitmez daha önce alınan tedbirde değişiklikler yaptı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum
  • "Yönetim kurulunda değişiklik oldu."
 3. Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil

DAĞINIKLIK

 1. [isim] Dağınık olma durumu

TUĞLACILIK

 1. [isim] Tuğla yapıcılığı veya satıcılığı

TAVŞANAĞZI

 1. [isim] Pembe renkli bir tür çiçek

DEĞERLENİŞ

 1. [isim] Değerlenme işi veya biçimi

DENİZİNEĞİ

 1. [isim] Amerika ve Afrika'nın tropikal kıyı sularında yaşayan, 2-3 m boyunda deniz memelisi (Hydrodamalis gigas)

KURBAĞACIK

 1. [isim] Kurbağa yavrusu, küçük kurbağa
 2. Küçük İngiliz anahtarı
 3. Ayarlanabilir somun anahtarı
 4. Pencere çerçevesi gibi yukarıya sürülen şeylerin alt kenarlarına yerleştirilen tutacak
 5. Ağız tabanında çıkan bir çeşit küçük ur

SOĞUMÖLÇER

 1. [isim] Soğuma durumunu ölçmeye yarayan alet

BAĞITLANMA

 1. [isim] Bağıtlanmak işi veya durumu

DÜĞMELEMEK

 1. [-i] Bir şeyin düğmesini iliğine geçirmek, iliklemek

İĞNELEYİCİ

 1. [sıfat] Kırıcı, dokunaklı (söz veya davranış)
 2. [zarf] Kırıcı bir biçimde

SAYGIDEĞER

 1. [sıfat] Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem

BOĞDURTMAK

 1. [-e] Boğdurma işini birine yaptırmak

BOĞUMLAMAK

 1. [-i] Boğum durumuna getirmek

DOĞRULTMAN

 1. [isim] Bir nokta veya bir çizginin hareketine yön vererek bu hareketi yöneten şey
 2. Çizgi oluşturan noktanın veya yüzey oluşturan çizginin yönelmesi gereken doğrultuyu gösteren çizgi veya düzlem

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü