İçinde üri olan 25 kelime var. İçerisinde ÜRİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında üri olan kelimeler listesine ya da Sonu üri ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

HOLOTÜRİTLER, KARİKATÜRİST, KARİKATÜRİZE, SÜLFÜRİMETRE

11 Harfli Kelimeler

AVANTÜRİYER

10 Harfli Kelimeler

AVANTÜRİYE, PÜRİTENLİK

9 Harfli Kelimeler

GLİKOZÜRİ, MÜDÜRİYET, SİYANÜRİK

8 Harfli Kelimeler

FÜTÜRİST, FÜTÜRİZM, MÜRİTLİK, NATÜRİST, NATÜRİZM, SÜLFÜRİK

7 Harfli Kelimeler

KÜRİYUM, PÜRİTEN

6 Harfli Kelimeler

PÜRİST, PÜRİZM

5 Harfli Kelimeler

ANÜRİ, EKÜRİ, KÜRİT, MÜRİT

4 Harfli Kelimeler

JÜRİ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KARİKATÜRİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karikatürcü
  • "Her gelen karikatürist nüktesini duvara çizgilemiş." (Haldun Taner)

KARİKATÜRİZE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Karikatür durumuna getirilmiş olan
  • "Adamı boyu ile, jestleri ile zalimce karikatürize ediyor." (Reşat Nuri Güntekin)

SÜLFÜRİMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet

HOLOTÜRİTLER

 1. [isim] Denizhıyarları

AVANTÜRİYER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Serüvene atılan, maceracı (kadın)
  • "Nora isminde Müslüman bir İngiliz kızı, bir avantüriyer." (Refik Halit Karay)

AVANTÜRİYE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Serüvene atılan, maceracı (erkek)

PÜRİTENLİK

 1. [isim] Püriten olma durumu
 2. Ahlaki, siyasi vb. konularda katı taassup

MÜDÜRİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müdürlük
  • "Müdüriyet polisi elinde kâğıtlar dış kapıya doğru yürüyordu." (Çetin Altan)

GLİKOZÜRİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İdrarda şekerli bir maddenin, özellikle glikozun bulunması durumu

SİYANÜRİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde siyanür bulunan asit

FÜTÜRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gelecekçilik

NATÜRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğacılık

NATÜRİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Natürizm öğretisini benimseyen kimse

MÜRİTLİK

 1. [isim] Mürit olma durumu

FÜTÜRİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gelecekçi

SÜLFÜRİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] En önemlisi sülfürik asit olan asitler için kullanılan bir söz

PÜRİTEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren
  • "Ben Avrupa'nın püriten papazlarıyla rekabet eden ruhiyat büyücülerinden değilim." (Peyami Safa)

KÜRİYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 96, atom ağırlığı 248 olan, aktinitlerden, plütonyum 239'un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Cm)

PÜRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özleştirmecilik

PÜRİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özleştirmeci

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü