İçinde çme olan 35 kelime var. İçerisinde ÇME bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında çme olan kelimeler listesine ya da Sonu çme ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GÖÇMENLEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

GÖÇMENLEŞTİRME

12 Harfli Kelimeler

GÖÇMENLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

GÖÇMENLEŞME

10 Harfli Kelimeler

SEÇMECİLİK

9 Harfli Kelimeler

GEÇMEZLİK, GÖÇMENLİK, SEÇMENLİK, VAZGEÇMEK

8 Harfli Kelimeler

GEÇMELİK, SEÇMELER, VAZGEÇME

7 Harfli Kelimeler

GEÇMELİ, İÇMELER, SEÇMECE, SEÇMECİ, SEÇMELİ, SÜRÇMEK

6 Harfli Kelimeler

BİÇMEK, GEÇMEK, GEÇMEZ, GÖÇMEK, GÖÇMEN, İÇMECE, ÖLÇMEK, SEÇMEK, SEÇMEN, SÜRÇME

5 Harfli Kelimeler

BİÇME, GEÇME, GÖÇME, İÇMEK, ÖLÇME, SEÇME

4 Harfli Kelimeler

İÇME


Kelime bulma makinesi

E M Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MEÇ

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EM, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖÇMENLEŞTİRMEK

 1. [-i] Göçmen durumuna getirmek

GÖÇMENLEŞTİRME

 1. [isim] Göçmenleştirmek işi

GÖÇMENLEŞMEK

 1. [nsz] Göçmen durumuna girmek

GÖÇMENLEŞME

 1. [isim] Göçmenleşmek işi veya durumu

SEÇMECİLİK

 1. [isim] Kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alma ve kendi öğretisinde birleştirme yöntemi ve bu yöntemle çalışan filozofların öğretisi, eklektizm

SEÇMENLİK

 1. [isim] Seçmen olma durumu

GEÇMEZLİK

 1. [isim] Geçmez olma durumu

GÖÇMENLİK

 1. [isim] Göçmen olma durumu, muhacirlik

VAZGEÇMEK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [-den] Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak
 2. Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak
  • "İçki alışkanlığından vazgeçtim."
 3. Niyetten veya karardan dönmek, caymak

GEÇMELİK

 1. [isim] Bazı yerlerden geçenlerin ödemek zorunda oldukları para, müruriye

VAZGEÇME

 1. [isim] Vazgeçmek durumu

SEÇMELER

 1. [isim] Seçme yazılar veya eserler, müntehabat

SÜRÇMEK

 1. [nsz] Yürürken yanlış adım atıp dengesini yitirmek
 2. Dalgınlıkla yanlış bir iş yapmak, yanılmak

SEÇMELİ

 1. [sıfat] Seçilebilen
 2. Zorunlu olmayan

GEÇMELİ

 1. [sıfat] Geçmesi olan
  • "Geçmeli demir."

SEÇMECE

 1. [sıfat] Seçerek alınan veya satılan
  • "Seçmece karpuz."
 2. [zarf] Seçme şartı ile, seçerek
  • "Seçmece verirsen on tane alırım."

İÇMELER

 1. [isim] İçme
  • "Urla içmeleri. Ayaş içmeleri."

SEÇMECİ

 1. [sıfat] Seçmeciliğe ilişkin, eklektik
 2. Seçmecilik yanlısı olan filozof, görüş vb

GEÇMEK

 1. [-e] Bir yerden başka bir yere gitmek
  • "Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim." (Tarık Buğra)
  • "Biz ev yaptırdık ama sen bize bakma; bizim paramız vardı. Geç efendim geç; bu işler sizin gibilerin harcı değil." (Nazım Kurşunlu)
  • "Onun geçtiği yollardan geçtiğim için tahminlerim biraz daha kolaylaşıyor." (Haldun Taner)
 2. [-den] Bir yandan girip diğer yandan çıkmak
  • "İplik iğne deliğinden zor geçti."
 3. [-den] Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek
  • "Eve giderken sizin sokaktan geçeriz."
 4. [-den] Bir duruma uğramak, konu olmak
  • "Dayaktan geçmek. Muayeneden geçmek."
 5. [-den] Bırakmak, vazgeçmek
  • "Huylu huyundan geçmez."
 6. [-de] Yaşamak
 7. [-den] Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak
  • "Hakkın var... Ne çare ki bizden geçti, diye söyleniyor." (Reşat Nuri Güntekin)
 8. [-de] Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek
  • "Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı." (Atilla İlhan)
 9. [-i] Hastalık bulaşmak, sirayet etmek
  • "Hastalık bana ondan geçti."
 10. [-den] Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek
  • "Bu titizlik ona babasından geçmiş."
 11. [-den] Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek
 12. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak
  • "İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok." (Sermet Muhtar Alus)
 13. Yerini bırakıp başka yer almak
 14. [-den] Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak
  • "Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler." (Sait Faik Abasıyanık)
 15. Etki yapmak, işlemek
  • "Soğuk, ciğerime geçti. Başına güneş geçmiş."
 16. Görev almak
  • "İktidara geçmek."
 17. Kalmak, devrolmak
 18. [-i] Geride bırakmak, aşmak
  • "Bizim yelkenli vapuru geçecek. Ordu sınırı geçti. Çocuğun boyu babasını geçti."
 19. [nsz] Tükenmek, bitmek, sona ermek
  • "Yavaş yavaş bu hırs geçer." (Falih Rıfkı Atay)
 20. [-i] Üstünlük sağlamak
 21. [-i] Söylemeden veya bitirmeden atlamak
  • "O meseleyi geçelim. O bahsi geç!"
 22. [-i] Zamanı aşmak, geride bırakmak
  • "Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu." (Peyami Safa)
 23. [-le] Harcamak
  • "Bütün günüm seni takip etmekle geçti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 24. [-i] Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek
 25. [-i] Birinden meşk etmek
  • "Bu şarkıyı kimden geçtiniz."
 26. Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek
  • "Ankara haberlerini gazetesine geçiyormuş."
 27. [nsz] Sönmek
  • "Ocak sönmüş, koru bile geçmişti." (Nabizade Nazım)
 28. Yazılmak, girmek
  • "Tarihe geçmek. Kitaba geçmek."
 29. [nsz] Sürümü olmak, satılmak
 30. [-i] Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak
  • "Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti..." (Halide Edip Adıvar)
 31. [nsz] Kullanımda olmak, tedavülde olmak
  • "Bu para artık geçmiyor."
 32. [nsz] Kabul edilemez olmak
  • "Senin paran burada geçmez."
 33. [nsz] Okulda, sınavda başarı göstermek
  • "Çocuk bu yıl geçti."
 34. Bir yere gidip oturmak
 35. [nsz] Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak
  • "Bu karpuz geçmiş."
 36. [nsz] Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak
  • "Görmedim dedi, geçti."
 37. [yardımcı fiil] Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar
  • "lska geçmek. Diskur geçmek."
 38. [-i] Çekiştirmek, yermek
  • "Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim." (Halk türküsü)

GÖÇMEK

 1. [-den] Yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir veya ülke değiştirmek
  • "Selanik elden çıkınca ailesi İzmir'e göçmüştür." (Atilla İlhan)
  • "En güzel halk türküleri çok sevilen bir insanın ansızın göçüp gitmesi ile kopan bir feryattır." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Bazı hayvanlar, sıcak iklimli ülkelere gitmek
 3. [nsz] Çökmek
 4. [nsz] Ölmek
 5. Oturmak
  • "Masaların arasından geçerek localardan birine gider, göçerlerdi." (Ercüment Ekrem Talu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü