Başında işleme olan 5 kelime var. İşleme ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde işleme olan kelimeler listesine ya da sonu işleme ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında işleme bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İŞLEMECİLİK

8 Harfli Kelimeler

İŞLEMECİ, İŞLEMELİ

7 Harfli Kelimeler

İŞLEMEK

6 Harfli Kelimeler

İŞLEME


Kelime bulma makinesi

E E L M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

EŞİLME, İŞLEME

5 Harfli Kelimeler

EŞLEM, İŞEME, İŞLEM, MELEŞ, ŞİLEM

4 Harfli Kelimeler

ELEM, ELİM, EMEL, EMİŞ, EŞLİ, EŞME, İLME, LİME, MEŞE, ŞİLE

3 Harfli Kelimeler

İLE, LEŞ, LİM, MİL, ŞEM

2 Harfli Kelimeler

EL, EM, EŞ, İL, İM, İŞ, LE, ME, Mİ, ŞE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İŞLEMECİLİK

 1. [isim] İşlemecinin işi

İŞLEMELİ

 1. [sıfat] Üstünde işlemeler bulunan
  • "Çekiştikleri şey işlemeli bir kitap açacağı." (Tarık Buğra)

İŞLEMECİ

 1. [isim] Elle oyma, nakış vb. yapan kimse

İŞLEMEK

 1. [-i] Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek
 2. [nsz] İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak
  • "Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı." (Memduh Şevket Esendal)
 3. [-e] İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek
  • "O uzun ve derin bakış genç adamın ta yüreğine kadar işlemişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. [nsz] İyi çalışmak, müşterisi bol olmak
 5. Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak
 6. Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek
 7. Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek
  • "Ali Rıza Bey bu ilk çocuğu ile, bir çiçek meraklısı, bahçesiyle oynar gibi oynamış, onu ancak kendi hayalinde yaşayan mükemmel insan maddelerine göre işlemişti." (Reşat Nuri Güntekin)
 8. [-den] İşlek, etkin durumda olmak
  • "Lütfügiller büyücek bahçelerinin ana yola açılan kapısından işlerlerdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 9. [nsz] Çıban, olgunlaşma yolunda olmak
 10. [nsz] Yara, kapanmamak
 11. [nsz] Gidip gelmek
  • "Şimdi otomobillerin, otobüslerin işledikleri asfalt caddeden bir zamanlar ne kervan ne insan geçerdi." (Sermet Muhtar Alus)
 12. Hesapları, kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak
  • "Tayın çizelgelerini düzenliyorum, ambar defterini işliyorum." (Erhan Bener)
 13. Herhangi bir ürünü satışa sunulmadan önce birtakım işlemlerden geçirmek

İŞLEME

 1. [isim] İşlemek işi
 2. Şiş, tığ, iğne vb. araçlarla elde yapılan, örgü, nakış, oya gibi işlerin genel adı, el işi
  • "Her dokuma parça renkli işleme ve oyalarla bezenmişti." (Falih Rıfkı Atay)
 3. [sıfat] İnce ve süslü işlenmiş
 4. Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme
 5. Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü