Başında halk olan 20 kelime var. Halk ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde halk olan kelimeler listesine ya da sonu halk ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında halk bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

HALKALANMAK

10 Harfli Kelimeler

HALKACILIK, HALKALAMAK, HALKALANIŞ, HALKALANMA, HALKALAYIŞ, HALKALILAR, HALKAPINAR

9 Harfli Kelimeler

HALKALAMA, HALKÇILIK

8 Harfli Kelimeler

HALKASIZ, HALKİYAT

7 Harfli Kelimeler

HALKACI, HALKALI, HALKAVİ, HALKEVİ, HALKOYU

6 Harfli Kelimeler

HALKÇI

5 Harfli Kelimeler

HALKA

4 Harfli Kelimeler

HALK


Kelime bulma makinesi

A H K L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

HALK

3 Harfli Kelimeler

HAK, HAL, KAH, KAL, LAK

2 Harfli Kelimeler

AH, AK, AL, HA, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HALKALANMAK

 1. [nsz] Halka biçiminde oluşmak

HALKACILIK

 1. [isim] Halkacı olma durumu

HALKALAMAK

 1. [-i] Bir şeyi kıvırarak halka biçimine getirmek
 2. Bir yer veya şeyin çevresini çember biçiminde kuşatmak

HALKALILAR

 1. [isim] Sülüklerle solucanları içine alan sınıf

HALKALANIŞ

 1. [isim] Halkalanma işi veya biçimi

HALKALAYIŞ

 1. [isim] Halkalama işi veya biçimi

HALKAPINAR
...
HALKALANMA

 1. [isim] Halkalanmak işi

HALKÇILIK

 1. [isim] Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmeme, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmeme görüş ve tutumu, popülizm
 2. XX. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan, yoksul halkın yaşayışı ve duyguları üzerinde duran bir edebiyat çığırı, popülizm

HALKALAMA

 1. [isim] Halkalamak işi

HALKASIZ

 1. [sıfat] Halkası olmayan

HALKİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Halk bilimi, folklor

HALKAVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Halka biçiminde olan

HALKEVİ

 1. [isim] Halkı eğitip millî birliğe ve ülküye yöneltmek amacıyla açılan kuruluş
 2. Bu kuruluşun görev yaptığı yapı

HALKOYU

 1. [isim] Büyük bir topluluğun türlü siyasi ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy

HALKALI

 1. [sıfat] Halkası olan
  • "Kulaklarının birinde ama yalnız birinde halkalı bir küpe." (Atilla İlhan)
 2. [isim] Bir tür olta iğnesi

HALKACI

 1. [isim] Halka yapan veya satan kimse
 2. Lunaparklarda şişe, sigara vb. nesnelere halka geçirmek yoluyla oyun oynatan kimse

HALKÇI

 1. [isim] Halkın yararı için uğraşan kimse, popülist

HALKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
  • "Belinde uzun gümüş halkalarla asılı gümüş anahtarları vardı." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Alevlerin etrafında halka olduk ve konuştuk." (Halide Edip Adıvar)
 2. Çember biçiminde çeşitli nesnelerden yapılmış tutturma aracı
  • "Perde halkası."
 3. Değerli metallerden yapılan çember biçimindeki süs eşyası
  • "Kulağındaki altın halka. Nişan halkası."
 4. Su gibi sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim
  • "Suda halkalar oluştu."
 5. Çember biçiminde dizilmiş topluluk
 6. Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altında beliren koyuluk
  • "Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? / Ya gözler altındaki mor halkalar?" (Cahit Sıtkı Tarancı)
 7. Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit
  • "İstanbul fırınları çocuk bileği gibi ince halkalar yaparlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
 8. [sıfat] Çember biçiminde olan
 9. Yerden yüksekliği ayarlanabilen aralıklara asılı iki halatın uçlarına takılan 18 cm çapında, 28 mm kalınlığında tahta veya deri kaplı iki demir halkadan oluşan asılma araçlarından her biri

HALK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
  • "Türk halkı."
 2. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu
  • "Yahudi halkı."
 3. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri
  • "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."
 4. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü
  • "Bütün köy halkı orada idi." (Ömer Seyfettin)
 5. Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu
  • "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir." (Orhan Veli Kanık)
 6. Aydınların dışında kalan topluluk
  • "Halktan bir adam."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü