Başında olan 20 kelime var. Hö ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde hö olan kelimeler listesine ya da sonu hö ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında hö bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

HÖDÜKLEŞMEK, HÖPÜRDETMEK

10 Harfli Kelimeler

HÖDÜKLEŞME, HÖPÜRDETME

9 Harfli Kelimeler

HÖKELEKLİ, HÖYKÜRMEK

8 Harfli Kelimeler

HÖDÜKLÜK, HÖPÜRDEK, HÖRGÜÇLÜ, HÖŞMERİM, HÖYKÜRME

7 Harfli Kelimeler

HÖDÜKÇE, HÖKELEK, HÖPÜRTÜ

6 Harfli Kelimeler

HÖLLÜK, HÖRGÜÇ

5 Harfli Kelimeler

HÖDÜK, HÖYÜK

4 Harfli Kelimeler

HÖST

3 Harfli Kelimeler

HÖT


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HÖPÜRDETMEK

 1. [-i] Bir şey içerken "höpür" diye ses çıkarmak, hopurdatmak

HÖDÜKLEŞMEK

 1. [nsz] Hödükçe davranmak

HÖDÜKLEŞME

 1. [isim] Hödükleşmek biçimi

HÖPÜRDETME

 1. [isim] Höpürdetmek işi, hopurdatma

HÖKELEKLİ
...
HÖYKÜRMEK

 1. [nsz] Heyecanlı bir biçimde bağırarak konuşmak

HÖŞMERİM

 1. [isim] Tuzsuz taze peynir, nişasta, pirinç unu konularak yapılan bir çeşit tatlı

HÖYKÜRME

 1. [isim] Tarikattaki kimselerin dua ederken kendilerinden geçerek hep bir ağızdan yüksek sesle bağrışmaları

HÖRGÜÇLÜ

 1. [sıfat] Hörgücü olan (deve)
  • "İki hörgüçlü deve."

HÖPÜRDEK
...
HÖDÜKLÜK

 1. [isim] Hödük olma durumu
 2. Hödükçe davranış

HÖKELEK
...
HÖDÜKÇE

 1. [zarf] Hödük gibi, görgüsüzce

HÖPÜRTÜ

 1. [isim] Höpürdetme biçimi ve tarzı

HÖLLÜK

 1. [isim] Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
  • "Eledim eledim höllük eledim / Aynalı beşikte bebek beledim." (Halk türküsü)

HÖRGÜÇ

 1. [isim] Devenin sırtındaki tümsek, çıkıntı
 2. Bu çıkıntıya benzeyen tümsek, çıkıntı
  • "Yüksek yaylalara hörgüçler gibi çökmüş dağları ile ufkumuzu kapladı." (Ruşen Eşref Ünaydın)

HÖDÜK

 1. [sıfat] Görgüsüz, kaba, anlayışı kıt (kimse)
 2. Korkak, ürkek

HÖYÜK

 1. [isim] Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe
 2. Toprak yığını, küçük tepe

HÖST

 1. [ünlem] At, katır, sığır vb. hayvanları, özellikle öküzü durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü
  • "Höst, höst, diye bağırdı. At oralı olmadı." (Abbas Sayar )
 2. Bir kimseyi uyarmak için kullanılan bir seslenme sözü

HÖT

 1. [ünlem] Korkutmak veya dikkati kendi üzerine çekmek için söylenen bir söz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü