Başında giz olan 29 kelime var. Giz ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde giz olan kelimeler listesine ya da sonu giz ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında giz bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

GİZLENEBİLMEK, GİZLEYEBİLMEK

12 Harfli Kelimeler

GİZLENEBİLME, GİZLEYEBİLME

11 Harfli Kelimeler

GİZEMSELLİK, GİZEMSİZLİK, GİZLENİLMEK

10 Harfli Kelimeler

GİZEMCİLİK, GİZEMLİLİK, GİZLENİLME, GİZLİCİLİK

9 Harfli Kelimeler

GİZLENMEK, GİZLETMEK

8 Harfli Kelimeler

GİZEMSEL, GİZEMSİZ, GİZLEMEK, GİZLENİŞ, GİZLENME, GİZLETME, GİZLEYİŞ, GİZLİLİK

7 Harfli Kelimeler

GİZEMCİ, GİZEMLİ, GİZLEME, GİZLİCE5 Harfli Kelimeler

GİZEM, GİZİL, GİZLİ

3 Harfli Kelimeler

GİZ


Kelime bulma makinesi

G Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

GİZ

2 Harfli Kelimeler

İZ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GİZLENEBİLMEK
...
GİZLEYEBİLMEK
...
GİZLENEBİLME
...
GİZLEYEBİLME
...
GİZLENİLMEK

 1. [-de] Gizlenme işi yapılmak, saklanmak
  • "Böyle açık yerde nasıl gizlenilir?"
 2. [nsz] Gizli tutulmak
  • "Durum bizden gizlenildi."

GİZEMSİZLİK
...
GİZEMSELLİK

 1. [isim] Gizemsel olma durumu

GİZEMCİLİK

 1. [isim] Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm

GİZEMLİLİK
...
GİZLENİLME

 1. [isim] Gizlenilmek işi

GİZLİCİLİK

 1. [isim] Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad, okültizm

GİZLETMEK

 1. [-i] Gizleme işini yaptırmak

GİZLENMEK

 1. [-e] Kendi kendini gizlemek, saklanmak
  • "Çalıların arkasına gizlendi."
 2. [-den] Gizlenilmek, gizli tutulmak
  • "Bu iş ondan gizlendi."

GİZEMSEL

 1. [sıfat] Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
  • "Bunlar tabuları, dinsel yasakları ve buyrukları içeren gizemsel inanç kurumlarıdır." (Melih Cevdet Anday)

GİZLEMEK

 1. [-i] Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma koymak
  • "Siperleri çalılarla örterek uçaklardan gizlediler."
 2. Beneklerle, çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir şeyi bulunduğu çevreye uydurmak, alalamak, peçelemek, kamufle etmek
 3. Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
  • "Bu işi babasından gizlemiş ama ablasına açmıştır." (Haldun Taner)

GİZEMSİZ

 1. [sıfat] Gizemi olmayan

GİZLETME

 1. [isim] Gizletmek işi

GİZLİLİK

 1. [isim] Gizli olma durumu, mahremiyet
  • "Bu işin gizliliği kalmadı."

GİZLENME

 1. [isim] Gizlenmek işi veya durumu

GİZLENİŞ

 1. [isim] Gizlenme işi veya biçimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü