Başında geri olan 33 kelime var. Geri ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde geri olan kelimeler listesine ya da sonu geri ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında geri bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

GERİLİMSİZLİK, GERİLLALAŞMAK

12 Harfli Kelimeler

GERİLİMÖLÇER, GERİLLACILIK, GERİLLALAŞMA

10 Harfli Kelimeler

GERİLETMEK, GERİLEYİCİ, GERİLİMSİZ, GERİLLALIK

9 Harfli Kelimeler

GERİCİLİK, GERİLEMEK, GERİLETME, GERİLEYİŞ, GERİLİMLİ, GERİLLACI

8 Harfli Kelimeler

GERİATRİ, GERİLEME, GERİLMEK, GERİNMEK

7 Harfli Kelimeler

GERİLEK, GERİLİK, GERİLİM, GERİLİŞ, GERİLLA, GERİLME, GERİNİŞ, GERİNME

6 Harfli Kelimeler

GERİCİ, GERİLİ

5 Harfli Kelimeler

GERİM, GERİŞ, GERİZ

4 Harfli Kelimeler

GERİ


Kelime bulma makinesi

E G R İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

ERGİ, GERİ

3 Harfli Kelimeler

ERG, GRİ

2 Harfli Kelimeler

ER, GE, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GERİLİMSİZLİK

 1. [isim] Gerilimsiz olma durumu

GERİLLALAŞMAK

 1. [nsz] Gerilla gibi faaliyet göstermek

GERİLLACILIK

 1. [isim] Gerillacı olma durumu

GERİLLALAŞMA

 1. [isim] Gerillalaşmak işi

GERİLİMÖLÇER

 1. [isim] Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre

GERİLETMEK

 1. [-i] Gerilemesine yol açmak

GERİLEYİCİ

 1. [sıfat] Geri giden, gerileyen

GERİLİMSİZ

 1. [sıfat] Gerilimi olmayan
  • "Gerilimsiz cümlelerle az ama kimseyi umursamadan konuşurdu." (Çetin Altan)

GERİLLALIK

 1. [isim] Gerilla olma durumu

GERİLETME

 1. [isim] Geriletmek işi

GERİLEMEK

 1. [nsz] Geri çekilmek, geriye çekilmek
  • "Dürdane gerileyip baktı, kurnaz bir kahkaha ile göğsü oynadı." (Mahmut Yesari)
 2. Daha aşağı bir dereceye düşmek
 3. Hastalık, gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak
 4. Bir tepki karşısında katı sayılan bir tutumdan vazgeçmek

GERİLİMLİ

 1. [sıfat] Gerilimi olan

GERİLLACI

 1. [isim] Gerilla savaşı yapan birliğe bağlı olan kimse

GERİLEYİŞ

 1. [isim] Gerileme işi veya biçimi

GERİCİLİK

 1. [isim] Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
  • "Gericilik hortladı, Cumhuriyetin temelleri çatladı, diye yakınıyorlardı." (Çetin Altan)

GERİLMEK

 1. [nsz] Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek
  • "Koltuğunda şöyle bir gerilmiş, gülümseyerek yüzüme bakıyordu." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Gergin bir biçimde açılmak
  • "Gülmek istedim, dudaklarım titreyip gerildi." (Aka Gündüz)
 3. Kasılmak
 4. Kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek
 5. İlişki ve davranış bozulacak duruma gelmek

GERİNMEK

 1. [nsz] Kolları açarak gövdeyi gergin bir duruma sokmak
  • "Geç uyanmıştı, geç ve güç. Yatakta uzun uzun gerindi, esnedi." (Atilla İlhan)
 2. Rahatlık, mutluluk, övünç duymak
  • "Çapkın delikanlının hareketlerini ciddiye alan genç kız tatlı tatlı gerinirken kuru dudaklarından mesut tebessümler uçuşuyordu." (Haldun Taner)

GERİLEME

 1. [isim] Gerilemek işi
 2. Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi
 3. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi
 4. Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu
 5. Geri çekilme, ricat

GERİATRİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yaşlılık bilimi

GERİLEK

 1. [sıfat] Kendi üstüne geri dönen veya döner görünen

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü