Başında ger olan 116 kelime var. Ger ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ger olan kelimeler listesine ya da sonu ger ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ger bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GERÇEKLEŞTİRMEK, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, GEREKÇELENDİRME, GERGİNLEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

GERÇEKLEŞTİRME, GERGEDANGİLLER, GERGİNLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

GEREKÇESİZLİK, GERİLİMSİZLİK, GERİLLALAŞMAK

12 Harfli Kelimeler

GERÇEKLEŞMEK, GERÇEKÜSTÜCÜ, GEREKİRCİLİK, GERGİNLEŞMEK, GERİLİMÖLÇER, GERİLLACILIK, GERİLLALAŞMA

11 Harfli Kelimeler

GERÇEKÇİLİK, GERÇEKLEMEK, GERÇEKLEŞME, GERDİRİLMEK, GEREKSİNMEK, GEREKSİZLİK, GEREKTİRMEK, GERGİNLEŞME, GERMANİSTİK

10 Harfli Kelimeler

GERÇEKLEME, GERÇEKÜSTÜ, GERDİRİLME, GERDİRTMEK, GEREKÇESİZ, GEREKLİLİK, GEREKSEMEK, GEREKSİNİM, GEREKSİNME, GEREKTİRİM, GEREKTİRME, GERİLETMEK, GERİLEYİCİ, GERİLİMSİZ, GERİLLALIK, GERMANOFİL

9 Harfli Kelimeler

GERÇEKLİK, GERÇEKTEN, GERDANİYE, GERDANLIK, GERDELLİK, GERDİRMEK, GERDİRTME, GEREĞİNCE, GEREKÇELİ, GEREKİRCİ, GEREKSEME, GERGİNLİK, GERİCİLİK, GERİLEMEK, GERİLETME, GERİLEYİŞ, GERİLİMLİ, GERİLLACI, GERMANİST, GERMANYUM, GERMENCİK, GERUNDİUM

8 Harfli Kelimeler

GERÇEKÇİ, GERÇEKLİ, GERÇEKTE, GERDİRME, GEREKLİK, GEREKMEK, GEREKSİZ, GERGEDAN, GERGİNCE, GERGİSİZ, GERİATRİ, GERİLEME, GERİLMEK, GERİNMEK

7 Harfli Kelimeler

GEREKÇE, GEREKLİ, GEREKME, GERELTİ, GERGİLİ, GERİLEK, GERİLİK, GERİLİM, GERİLİŞ, GERİLLA, GERİLME, GERİNİŞ, GERİNME

6 Harfli Kelimeler

GERCÜŞ, GERÇEK, GERDAN, GERDEK, GERDEL, GEREDE, GERGEF, GERGER, GERGİN, GERİCİ, GERİLİ, GERMEK, GERMEN, GERZEK

5 Harfli Kelimeler

GERÇİ, GEREÇ, GEREK, GEREN, GERGİ, GERİM, GERİŞ, GERİZ, GERME, GERZE

4 Harfli Kelimeler

GERİ


Kelime bulma makinesi

E G R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ERG

2 Harfli Kelimeler

ER, GE, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GERÇEKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

GEREKÇELENDİRME

 1. [isim] Gerekçelendirmek işi veya durumu

GERGİNLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gergin duruma getirmek

GERGEDANGİLLER

 1. [isim] Tek parmaklılar takımına giren gergedanları içine alan bir familya

GERGİNLEŞTİRME

 1. [isim] Gerginleştirmek işi

GERÇEKLEŞTİRME

 1. [isim] Gerçekleştirmek işi

GEREKÇESİZLİK

 1. [isim] Gerekçesiz olma durumu

GERİLLALAŞMAK

 1. [nsz] Gerilla gibi faaliyet göstermek

GERİLİMSİZLİK

 1. [isim] Gerilimsiz olma durumu

GERÇEKLEŞMEK

 1. [nsz] Gerçek olmak, gerçek durumuna gelmek, meydana gelmek, tahakkuk etmek

GERİLİMÖLÇER

 1. [isim] Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre

GERİLLACILIK

 1. [isim] Gerillacı olma durumu

GERÇEKÜSTÜCÜ

 1. [isim] Gerçeküstücülükten yana olan kimse, sürrealist
 2. Gerçeküstücülükle ilgili olan görüş, eser vb., sürrealist

GERGİNLEŞMEK

 1. [nsz] Gergin duruma gelmek
  • "O gerginleştikçe ben daha anlayışlı görünmeye çalışıyordum." (Ahmet Ümit)

GERİLLALAŞMA

 1. [isim] Gerillalaşmak işi

GEREKİRCİLİK

 1. [isim] Belirlenimcilik

GERÇEKÇİLİK

 1. [isim] Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
 2. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm
  • "Çağımızda gerçekçilik akımlarının güçlenmesi, sinema sanatında da etkisini gösterdi." (Necati Cumalı)
 3. Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm

GEREKSİNMEK

 1. [-e] İhtiyaç duymak, ihtiyacı olmak

GERGİNLEŞME

 1. [isim] Gerginleşmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü