Başında fet olan 27 kelime var. Fet ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde fet olan kelimeler listesine ya da sonu fet ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında fet bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

FETHEDEBİLMEK, FETVAYİŞERİFE

12 Harfli Kelimeler

FETHEDEBİLME, FETHETTİRMEK, FETTANLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

FETHETTİRME, FETTANLAŞMA

10 Harfli Kelimeler

FETVACILIK

9 Harfli Kelimeler

FETHETMEK, FETİHNAME, FETTANLIK, FETVAHANE

8 Harfli Kelimeler

FETHEDİŞ, FETHETME, FETİŞİST, FETİŞİZM, FETTANCA

7 Harfli Kelimeler

FETHİYE, FETTANE, FETVACI

6 Harfli Kelimeler

FETRET, FETTAN5 Harfli Kelimeler

FETHA, FETİH, FETİŞ, FETÜS, FETVA


Kelime bulma makinesi

E F T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TEF

2 Harfli Kelimeler

ET, FE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FETHEDEBİLMEK
...
FETVAYİŞERİFE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şeyhülislam fetvası

FETHETTİRMEK
...
FETHEDEBİLME
...
FETTANLAŞMAK

 1. [nsz] Fettan bir duruma gelmek
  • "Karşımda fettanlaşmış, pervasız bir hâl takınmış başka bir kadın." (Necati Cumalı)

FETHETTİRME
...
FETTANLAŞMA

 1. [isim] Fettanlaşmak işi

FETVACILIK

 1. [isim] Fetvacı olma durumu

FETİHNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerin alındığını müjdelemek için hükümdarların yabancı devlet adamları, şehzadeler, valiler vb.ne yazdıkları resmî mektup

FETVAHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müftünün makamı
 2. Şeyhülislam kapısı

FETTANLIK

 1. [isim] Fettan olma durumu

FETHETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Bir yeri veya ülkeyi savaşarak almak, ülke açmak
  • "Mekânı fethetmek bir marifettir fakat mekânla beraber zamanı da fethetmek yüz misli değerindedir." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Herkesin takdirini, övgüsünü kazanıp kendine hayran bırakmak
  • "Fettan bir kızcağız, İstanbul'u fethetmişti." (Ercüment Ekrem Talu)

FETTANCA

 1. [sıfat] Fettan gibi
 2. [zarf] Fettana uygun bir biçimde

FETİŞİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik
 2. Karşı cinsin giysi vb. şeyleriyle cinsel coşku ve doygunluk sağlama

FETHEDİŞ
...
FETİŞİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Fetişizmi uygulayan (kimse, görüş)
 2. Fetişizme düşkün (kimse)

FETHETME

 1. [isim] Fethetmek işi

FETVACI

 1. [isim] Fetva veren kimse
 2. Gereksiz yere ve olmayacak emirler veren kimse

FETTANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cilveli, gönül alıcı (kadın)
  • "O öyle bir fettanedir ki pisliği, rüküşlüğü bile yakışır haspaya ... güzelliğine, inceliğine halel getirmez." (Haldun Taner)

FETHİYE
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü