Başında fet olan 22 kelime var. Fet ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde fet olan kelimeler listesine ya da sonu fet ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında fet bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

FETVAYİŞERİFE

12 Harfli Kelimeler

FETTANLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

FETTANLAŞMA

10 Harfli Kelimeler

FETVACILIK

9 Harfli Kelimeler

FETHETMEK, FETİHNAME, FETTANLIK, FETVAHANE

8 Harfli Kelimeler

FETHETME, FETİŞİST, FETİŞİZM, FETTANCA

7 Harfli Kelimeler

FETHİYE, FETTANE, FETVACI

6 Harfli Kelimeler

FETRET, FETTAN5 Harfli Kelimeler

FETHA, FETİH, FETİŞ, FETÜS, FETVA


Kelime bulma makinesi

E F T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TEF

2 Harfli Kelimeler

ET, FE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FETVAYİŞERİFE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şeyhülislam fetvası

FETTANLAŞMAK

 1. [nsz] Fettan bir duruma gelmek
  • "Karşımda fettanlaşmış, pervasız bir hâl takınmış başka bir kadın." (Necati Cumalı)

FETTANLAŞMA

 1. [isim] Fettanlaşmak işi

FETVACILIK

 1. [isim] Fetvacı olma durumu

FETVAHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müftünün makamı
 2. Şeyhülislam kapısı

FETİHNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerin alındığını müjdelemek için hükümdarların yabancı devlet adamları, şehzadeler, valiler vb.ne yazdıkları resmî mektup

FETTANLIK

 1. [isim] Fettan olma durumu

FETHETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Bir yeri veya ülkeyi savaşarak almak, ülke açmak
  • "Mekânı fethetmek bir marifettir fakat mekânla beraber zamanı da fethetmek yüz misli değerindedir." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Herkesin takdirini, övgüsünü kazanıp kendine hayran bırakmak
  • "Fettan bir kızcağız, İstanbul'u fethetmişti." (Ercüment Ekrem Talu)

FETİŞİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik
 2. Karşı cinsin giysi vb. şeyleriyle cinsel coşku ve doygunluk sağlama

FETİŞİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Fetişizmi uygulayan (kimse, görüş)
 2. Fetişizme düşkün (kimse)

FETHETME

 1. [isim] Fethetmek işi

FETTANCA

 1. [sıfat] Fettan gibi
 2. [zarf] Fettana uygun bir biçimde

FETTANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cilveli, gönül alıcı (kadın)
  • "O öyle bir fettanedir ki pisliği, rüküşlüğü bile yakışır haspaya ... güzelliğine, inceliğine halel getirmez." (Haldun Taner)

FETHİYE
...
FETVACI

 1. [isim] Fetva veren kimse
 2. Gereksiz yere ve olmayacak emirler veren kimse

FETRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İki peygamber arasında peygambersiz geçen süre
 2. İki padişah arasında padişahsız geçen süre
 3. İki olay arasındaki süre
 4. Hükûmet gücünün gevşediği bir yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre
 5. İslam dinine göre Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen süre

FETTAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Fitneli, karıştırıcı
 2. Gönül ayartıcı, cilveli
  • "Bunun için değil mi ki senin kadın tanıdıklarının hepsi fettandırlar." (Peyami Safa)

FETİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

FETÜS

 1. [isim] Embriyonun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu

FETHA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üstün (II)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü