Başında fel olan 24 kelime var. Fel ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde fel olan kelimeler listesine ya da sonu fel ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında fel bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

FELSEFECİLİK

11 Harfli Kelimeler

FELAKETZEDE, FELDMAREŞAL, FELFELLEMEK

10 Harfli Kelimeler

FELEMENKÇE, FELEMENKLİ, FELFELLEME

9 Harfli Kelimeler

FELAKETLİ, FELEKİYAT, FELSEFECİ

8 Harfli Kelimeler

FELAHİYE, FELDSPAT, FELEMENK, FELFELEK

7 Harfli Kelimeler

FELAKET, FELSEFE, FELSEFİ

6 Harfli Kelimeler

FELÇLİ, FELİKS, FELLAH



5 Harfli Kelimeler

FELAH, FELEK

4 Harfli Kelimeler

FELÇ

3 Harfli Kelimeler

FEL


Kelime bulma makinesi

E F L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

FEL, LEF

2 Harfli Kelimeler

EL, FE, LE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FELSEFECİLİK

 1. [isim] Felsefeci olma durumu

FELAKETZEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Felakete uğramış kimse
  • "Felaketzede bir birader için bu saadet kâfidir." (Reşat Nuri Güntekin)

FELFELLEMEK

 1. [nsz] Eski canlılığını yitirmek
 2. Afallamak, şaşırmak
 3. Dönen, hareket eden bir cisim, durmadan önce hızını yitirmek

FELDMAREŞAL

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç askerî hiyerarşisinde en yüksek rütbe

FELFELLEME

 1. [isim] Felfellemek işi

FELEMENKLİ
...
FELEMENKÇE
...
FELSEFECİ

 1. [isim] Felsefe incelemeleri yapan kimse
 2. Felsefe öğretmeni

FELEKİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gök bilimi

FELAKETLİ

 1. [sıfat] Felaket getiren
  • "İki felaketli muharebe arasındaki..." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

FELDSPAT

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu

FELFELEK

 1. [isim] Küçük bir kelebek türü
  • "... sen beni bekle, bir gün seni alırım, diye kıza bir felfelek sokmuş." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Hurmagillerden, kestane büyüklüğündeki yemişi şerit düşürücü nitelik taşıyan Asya bitkisi (Areca catechu)

FELEMENK
...
FELAHİYE
...
FELAKET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela
  • "İnsanların korkması icap eden en büyük felaket, kötü ahlaktır." (Samiha Ayverdi)
 2. [sıfat] Çok kötü
  • "Felaket bir yazı."
 3. [sıfat] Şaşırtıcı, hayrete düşürücü
  • "Bu kız felaket."

FELSEFİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin
  • "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir." (Anayasa)

FELSEFE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
  • "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur." (Necati Cumalı)
  • "Sana su şehirlerinin felsefesini yaptım." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü
  • "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."
  • "Saldırmak onun içgüdülerinden biridir ve yöntemi çekiçle felsefe yapmaktır." (Salâh Birsel)
 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi
  • "Sokrates felsefesi."
 4. Dünya görüşü
  • "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız." (Haldun Taner)
 5. Bir konuda soyut düşünüş
  • "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor." (Halide Edip Adıvar)

FELÇLİ

 1. [sıfat] İnmeli, felç olmuş, mefluç
  • "Bütün o nefis yazılarını felçli olarak yazmıştır." (Haldun Taner)

FELİKS

 1. [isim] Palmiye yaprağına benzeyen, park ve bahçelerde süs için kullanılan iri gövdeli bir bitki (Phoenix canariersis)

FELLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çiftçi
 2. Mısır köylüsü
  • "Bir Mısır turnesinde zengin bir fellah kendisine tutulmuş, nikâhla almıştı." (Refik Halit Karay)
 3. Arap

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü