Sonunda ep olan 41 kelime var. EP ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ep olan kelimeler listesine ya da başında ep olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ADEDİMÜRETTEP, HAKKIMÜKTESEP

11 Harfli Kelimeler

HAFİFMEŞREP

9 Harfli Kelimeler

BİLASEBEP, GAZİANTEP

8 Harfli Kelimeler

MUHADDEP, MÜCERREP, MÜKTESEP, MÜREKKEP, MÜRETTEP, MÜZEBZEP, MÜZEHHEP

7 Harfli Kelimeler

LEBALEP, MUAZZEP, MÜEDDEP

6 Harfli Kelimeler

MAHLEP, MEKTEP, MERKEP, MEŞREP, MEZHEP, MIKLEP, NEZGEP, SAHLEP

5 Harfli Kelimeler

AKREP, CELEP, HASEP, KELEP, NESEP, RECEP, SALEP, SEBEP, ŞİLEP, TALEP

4 Harfli Kelimeler

ACEP, EDEP, KREP, STEP

3 Harfli Kelimeler

CEP, HEP, KEP, LEP


Kelime bulma makinesi

E P Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

PE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ADEDİMÜRETTEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tam sayı

HAKKIMÜKTESEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kazanılmış hak

HAFİFMEŞREP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Davranışları, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışına uymayan (kadın)

BİLASEBEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Sebepsiz yere, gereksizce
  • "Talihin sana bilasebep verdiği nahak bir mükâfatın kıymetini takdir edemiyorum." (Ömer Seyfettin)

GAZİANTEP
...
MÜZEBZEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bozuk (yönetim)
 2. Çok karışık, karmakarışık

MÜRETTEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dizilmiş, dizili
 2. Gizli bir amaçla düzenlenmiş, yapılmış (iş)
 3. Sonradan düzenlenmiş, derlenmiş
  • "Mürettep divan."

MÜCERREP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Denenmiş, sınanmış

MUHADDEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dışbükey

MÜKTESEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kazanılmış, edinilmiş

MÜZEHHEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Altın suyuna batırılmış olan
 2. Yaldızla süslenmiş, yaldızlanmış

MÜREKKEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
  • "Delikanlının elinden yere kocaman bir mürekkep şişesi düşüp patladı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Herhâlde aile terbiyemin, görgümün ve az buçuk mürekkep yalamış olmamın da bu Tanrı vergisini beslemekte tesiri olacaktır." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Şöyle az buçuk mürekkep yalamış bir insanı böylesine üç nutuk çılgına döndürür." (Sait Faik Abasıyanık)

MUAZZEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Acı, sıkıntı, azap çeken

MÜEDDEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uslu, terbiyeli, edepli

LEBALEP

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Ağzına kadar, silme
  • "Kahve lebalep dolu, tavan ve duvarlar donanmış." (Yahya Kemal Beyatlı)

MEŞREP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaradılış, huy, karakter, mizaç
  • "Bunların arasında bilhassa Vehbi Dede isminde Mevlevi bir musikişinas tanıdı ve meşrebine uygun buldu." (Halide Edip Adıvar)
 2. Davranış biçimi
  • "Kişilik genel çizgisi meşrep olarak bilinir." (Nurullah ataç)

MEZHEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
  • "Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Anlayış, görüş
 3. Öğreti

NEZGEP

 1. [isim] Başa takılan bürgü ve saçları tutmaya yarayan üzerinde eski Türk motifleri bulunan başlık

MIKLEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltli kitapların sol cilt kapağında bulunan ve okunmakta olan yeri belli eden, ucu üçgenimsi, katlanabilir parça

MEKTEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Okul
  • "Atatürk'ün hemen herkesin gördüğü, mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğrafı vardır." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  • "Güzel havada mektebi asamamış bir ilkokul öğrencisi somurtkanlığı ile kafileye katıldım." (Haldun Taner)
  • "Türkiye'de bedbinler, her şeyi siyah ve mübalağalı surette berbat görenler, mektepten çıkan eşek Marsıvandan çıkmaz, derler." (Ömer Seyfettin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü