Sonunda ekmek olan 4 kelime var. EKMEK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ekmek olan kelimeler listesine ya da başında ekmek olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

GEREKMEK

6 Harfli Kelimeler

ÇEKMEK, SEKMEK

5 Harfli Kelimeler

EKMEK


Kelime bulma makinesi

E E K K M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

EKMEK

4 Harfli Kelimeler

EKME, EMEK, KEKE, KEME, MEKE

3 Harfli Kelimeler

EKE, KEK, KEM

2 Harfli Kelimeler

EK, EM, KE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GEREKMEK

 1. [nsz] Bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşmesi bazı nesne, fiil vb.ne bağlı olmak, gerek olmak, lazım olmak, icap etmek, iktiza etmek
  • "Tepeören denilen köye şafak sökmeden varmamız gerekiyordu." (Halide Edip Adıvar)

SEKMEK

 1. [nsz] Tek veya iki ayak üzerinde sıçramak
  • "Evden yola, yoldan eve varabilmek için evvelce yerleştirilmiş iri kayalar üzerinde sekmek gerekirdi." (Haldun Taner)
 2. Tek veya iki ayak üzerinde sıçrayarak ilerlemek
 3. Atılan bir nesne bir yere dokunduktan sonra sıçrayarak gitmek
  • "Taş seke seke gözden kayboldu."
 4. Bir yere, bir cisme çarparak yön değiştirmek
  • "Mermi sekti."
 5. Aralık vermek
  • "Hastanın ateşi bir gün bile sekmedi."

ÇEKMEK

 1. [-i] Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek
  • "Hepsi iskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yapmaya hazırlanıyorlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek arabanı şuradan diyecektim, diyemedim." (Orhan Veli Kanık)
  • "Bu laf anlamaz ustadan çekeceğin var."
  • "Beni tiyatrodan çekip alırken alıştığım yaşayışın giderlerini karşılayıp karşılayamayacağını sonradan anladım." (Necati Cumalı)
 2. Taşıtı bir yere bırakmak, koymak
 3. Germek
  • "İpi çekmek."
 4. İçine almak, emmek
 5. Bir yerden başka bir yere taşımak
  • "Ekini tarladan çekmek."
 6. Bir amaçla ortadan kaldırmak
  • "Piyasadaki parayı çekmek."
 7. Solukla içine almak
  • "Beş defa yutkunup üç defa burnunu çektikten sonra anlattı." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 8. Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak
  • "Elindeki tabancayı tetiğine basmak için yeni çekivermiş gibiydi." (Tarık Buğra)
 9. Atmak, vurmak
  • "Dayak çekmek. Şut çekmek."
 10. Bir kimseyi veya bir şeyi geri almak
 11. Güç durumlara dayanmak, katlanmak
  • "Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. Sekiz yaşından beri çekiyordum." (Peyami Safa)
 12. [-i] Yüklenmek, üzerine almak, etkisi altında bulunmak
  • "Onun bütün masraflarını ben çekiyorum."
  • "Senin yüzünden bir hâl olursa azabını ömrün boyunca çekersin, ağabey..." (Haldun Taner)
 13. Tartıda ağırlığı olmak
  • "Tartsaydınız kırk, kırk beş kilodan fazla çekmezdi." (Peyami Safa)
 14. Döşemek
  • "Kablo çekmek."
 15. Herhangi bir engel kurmak
  • "Derenin kış yaz kurumayan suları böğürtlen fidanlarını yükseltmiş, iki tarafa yemiş dolu bir koyu çit çekmiş." (Refik Halit Karay)
 16. Şans denemek amacıyla hazırlanmış kâğıtlardan birini almak
  • "Birisi niyet çeksin de biz de bir lokma bir şey yiyelim, diye bekleşiyorlar." (Sait Faik Abasıyanık)
 17. İmbik yardımı ile elde etmek
  • "İspirto çekmek. Gül yağı çekmek."
 18. Çizgi durumunda uzatmak
  • "Kirpiğine sürme çek / Kına yak parmağına." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 19. Aynısını yazmak veya çizmek
  • "Yazıyı temize çekmek. Kopya çekmek."
 20. Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak
  • "Bardak çekmek."
 21. Bir yerden bir şeyi yukarı doğru almak
 22. Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek
  • "Fotoğraf çekmek. Film çekmek."
 23. Taşıma gücü olmak
  • "Bu araba 500 kilodan çok yük çekmez."
 24. Öğütmek
  • "Kahve çekmek."
 25. Protesto, poliçe, çek vb. düzenleyip yürürlüğe koymak
 26. Dikkat, ilgi vb.ni üzerine toplamak
  • "Bu kadın iyi terzi elinden çıkmış koyu renk elbiseleri içinde biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker." (Refik Halit Karay)
 27. Hoşa gitmek, sarmak
 28. Kaçan ilmeği örmek
  • "Çorap çekmek."
 29. Masrafını karşılamak, ikramda bulunmak
  • "Beni lokantasına götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti." (Halide Edip Adıvar)
 30. Bir duyguyu içinde yaşatmak
  • "Ona yanıyorum, onun hasretini çekiyorum." (Refik Halit Karay)
 31. Yürütmek, sürmek
  • "Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın." (Yahya Kemal Beyatlı)
 32. [-e] Bir kimse ailesinden birine herhangi bir bakımdan benzemek
  • "Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur." (Tarık Buğra)
 33. Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla bir kimseyi sıkıştırmak
  • "Sorguya çekmek."
 34. [-i] Herhangi bir anlama almak
  • "Bak, sözümü nereye çekti!"
 35. [-i] Örtmek, giymek
  • "Yorganınızı başınıza çeker ve uykunuza devam edersiniz." (Refik Halit Karay)
 36. [-i] Dişi hayvanı çiftleşmek için erkeğin yanına götürmek
 37. Yol, ay sürmek
  • "Sevmediğim ayların çoğu otuz bir çeker, uzundur." (Burhan Felek)
 38. [nsz] Daralıp kısalmak
  • "Kumaşı yıkayınca çekti."
 39. Söylemek
  • "Bir nutuk çekmeye başlarken birdenbire yutkunmuş susmuştu." (Yahya Kemal Beyatlı)
 40. Asmak
  • "Açıkta durduk. Demir attık. Kayığa tehlike bayrakları çektik." (Halikarnas Balıkçısı)
 41. Boya, badana vb. sürmek
 42. Yollamak
  • "Çektikleri telgrafı babasıyla annesi, bakalım, alabilecekler mi?" (Atilla İlhan)
 43. Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak
  • "Tulumba, suyu iyi çekiyor. Baca iyi çekiyor."
 44. Hamur vb. iyice pişmiş duruma gelmek
 45. Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisine yaklaşmaya zorlamak, itmek karşıtı
 46. İçki içmek
  • "Çok kimse rakısını bağında çekiyordu." (Falih Rıfkı Atay)

EKMEK

 1. [-i] Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek
 2. Toprağı ekip biçmek için kullanmak
  • "Ancak senede otuz dönüm ekebiliyor." (Memduh Şevket Esendal)
 3. [-e] Serpmek
  • "Yemeğe biber ekmek."
 4. Bir şeyin başlamasına yol açacak sebepleri hazırlamak
  • "Fesat tohumları ekenler..."
 5. Birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek, savuşmak, atlatmak
  • "Lale ile Günnur kendilerini ektiğim için müthiş içerlemişler." (Haldun Taner)
 6. Parayı boşuna harcamak, ziyan etmek
 7. Yarışta geçmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü