Başında di olan 9 harfli 84 kelime var. Dİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde di olan kelimeler listesine ya da sonu di ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİRLİKSİZ

 1. [sıfat] Dirliği olmayan
 2. Geçimsiz, huysuz (kimse)

DİSPANSER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sağlık ocağı

DİKİZLEME

 1. [isim] Dikizlemek işi

DİŞLETMEK

 1. [-i] Dişleme işini yaptırmak
 2. Bir şeye diş açtırmak
  • "Testereyi dişlettim."

DİZİVERME

 1. [isim] Dizivermek işi

DİLİMLEME

 1. [isim] Dilimlemek işi

DİZELEŞME

 1. [isim] Dizeleşmek işi

DİKLEŞMEK

 1. [nsz] Dik duruma gelmek
 2. Birine karşı ters tutum içine girmek, karşı durmak
  • "Fen şubesi şefi birden dikleşti." (Refik Halit Karay)

DİZGİNSİZ

 1. [sıfat] Dizgini olmayan
 2. Aşırı olan, engel tanımayan, ölçüsüz
  • "Bir çocuk, bir büyükten daha kuvvetle sevebilir çünkü muhayyilesi daha serbest ve dizginsizdir." (Peyami Safa)

DİKKATSİZ

 1. [sıfat] İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
  • "İnsan tanımayan dalgın, dikkatsiz biletçi de kötüdür." (Refik Halit Karay)

DİRİLTMEK

 1. [-i] Dirilmesini sağlamak
  • "Bu hülyayı sokakta, evde, gece gündüz dirilttiler." (Peyami Safa)

DİLDAŞLIK

 1. [isim] Dildaş olma durumu

DİNÇLENME

 1. [isim] Dinçlenmek durumu

DİRENLEME

 1. [isim] Direnlemek işi

DİKİVERME

 1. [isim] Dikivermek işi

DİNDİRMEK

 1. [-i] Dinmesini sağlamak

DİLSİZLİK

 1. [isim] Dilsiz olma durumu

DİKKAFALI

 1. [sıfat] Dikbaşlı
  • "Ne yapsa, ne söylese bu dikkafalı kızı fikrinden döndüremeyeceğini biliyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

DİNÇLEŞME

 1. [isim] Dinçleşmek işi

DİNCELMEK

 1. [nsz] Dinçleşmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü