Başında d olan 3 harfli 34 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde d harfi olan kelimeler listesine ya da sonu d harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÜŞ

 1. [isim] Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
  • "Dadaloğlu'm, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde." (Dadaloğlu)
  • "İnsanoğlu, yüzyıllar sonrası için de düşler kurmaktan geri durmamıştır." (Melih Cevdet Anday)
 2. Gerçek olmayan şey, imge, hayal
 3. Gerçekleşmesi istenen şey, umut

DÖŞ

 1. [isim] Göğüs, bağır
  • "Bana yastık olsun döşlerin güzel." (Âşık Veysel)
 2. Kaburga altı

DUA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yakarış
  • "Tanrı'nın, canını kocasından önce alması için dua etmekten başka çare bulamıyordu." (Atilla İlhan)
  • "Duasının tutup tutmayacağını söyleyemezdi." (Tarık Buğra)
  • "Elini öpüp duasını almak istedim." (Burhan Felek)
 2. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
  • "Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu." (Aka Gündüz)

DEM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından istenilen durumu
  • "Akasya dallarında bir tek bülbül uzun uzun dem çekiyor." (Haldun Taner)
  • "Dinî seslere şarkı, çalgı sesleri cevap verir, onlara âdeta dem tutardı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Amerika'nın, er geç savaşa katılacağı ihtimalinden dem vurmak hayli zor bir işti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Pişirilen yemeklerin yenecek kıvamda olması
 3. Soluk, nefes
 4. Zaman, çağ
  • "Âdemden bu deme neslim getirdi / Bana türlü türlü meyve getirdi." (Âşık Veysel)
 5. İçki
 6. Koku

DİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet
  • "Her dinin mabetleri bütün müminlere açıktır." (Hüseyin Cahit Yalçın)
  • "Senin yanına fedai yazılacağım ve dini bir uğruna çalışacağım." (Refik Halit Karay)
  • "Ufacık bir düşüncenin en büyük bir dikkati iflas ettirdiğini dini gibi bilirdi." (Ömer Seyfettin)
  • "Şevki Bey dedi, dinin aşkına sen Romenlerin gemi yaptıklarını işittin mi?" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen
  • "Yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil." (Refik Halit Karay)
 3. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült

DİK

 1. [sıfat] Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
  • "Sağlam yapılı, dik duruşlu bir gençti o yıllarda." (Necati Cumalı)
  • "Hiçbir şey söylemeden dik dik baktı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Yatık durmayan, sert
  • "Dik saç."
 3. Sert, kalın, tok (ses)
  • "Sesi dik ve küstahtı, söylediklerini aşağı salonda bekleşen komşular işittiler." (Atilla İlhan)
 4. Sert (bakış)
 5. Ters, aksi (söz)
 6. Kaba, yersiz (davranış)
  • "Kaba denilecek kadar ani ve dik bir davranışla halasını bıraktı ve kalktı." (Halide Edip Adıvar)
 7. Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş
  • "Dik açı. Dikdörtgen. Dik yamuk."

DİP

 1. [isim] Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
  • "O kuyunun dibinde kireç vardır." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Eline geçirince dibine darı ekmeden bırakmazsın." (Rıfat Ilgaz)
  • "Hakkında söylenti çıkan, derhâl dibine kadar incelenir, ya mahkûm olur ya temize çıkardı." (Aydın Boysan)
  • "Dibini kurcalıyorsun, ... birkaç merkez dışında Ege üreticisi çoğunluk küçük çiftçi, orta çiftçi!" (Atilla İlhan)
 2. Taban
  • "Tencerenin dibi."
 3. Dikili duran bir şeyin yerle birleştiği nokta ve çevresi veya bir şeyin yanı başı
  • "En çok kafam terlemişti, parmaklarımı saçlarımın diplerine sürdüm." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Kapalı bir yerin kapıya göre en uzak bölümü
  • "Karagöz perdesinin karşısına dizilmiş koltuklardan en diptekine oturdu." (Atilla İlhan)
 5. Arka, kıç
  • "Hepsi de tavuğun dibinden sabah sabah çıkmış, taptazedir." (Ercüment Ekrem Talu)

DÜK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı

DÜN

 1. [isim] Bugünden bir önceki gün
  • "Dün gece uyuyamadım da biraz başım ağrıyor." (Peyami Safa)
 2. Geçmiş
  • "Bugünü anlamak için dünü bilmek gerek."
 3. [zarf] Bugünden bir önceki günde
  • "Dün söyledi."
 4. [zarf] Kısa bir süre önce

DAH

 1. [ünlem] Deh
  • "Hayvanına dah edip yola koyuldu."

DUY

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yer

DUŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Temizlik veya tedavi amacıyla suyu yüksekten üzerine doğru püskürtme yoluyla yıkanma
  • "Soğuk bir duş, sonra da deliksiz bir uyku!" (Atilla İlhan)
 2. Bu biçimde yıkanmaya yarayan alet

DUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alçak, aşağı, aşağılık

DÖL

 1. [isim] Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
  • "Macarların çoğunun bize benzeyişinin bir nedeni de bu döl karışmasıdır." (Haldun Taner)
 2. Yavru, çocuk
  • "Yarenlik mi ediyordun, Kara Osman'ın dölüyle?" (Turan Oflazoğlu)

DUL

 1. [isim] Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış kadın veya erkek
  • "Bebek'teki evinde bir dul kız kardeşiyle yalnız yaşar." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hatice Hanım pek genç dul kalmış zengin bir hanımcağızdı." (Ömer Seyfettin)

DEV

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
  • "O kadar kaba saba, öyle dev gibi bir adamdı ki..." (Aka Gündüz)
 2. [sıfat] Olağanüstü irilikte olan
  • "Dev vücudu içinde bir genç kız hassasiyeti taşıyor." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. [sıfat] Çok büyük, çok önemli
  • "Dev şirketler. Dev bir yazar."

DIŞ

 1. [isim] Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
  • "Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar." (Ahmet Haşim)
  • "Size hiç bu mektupların dışında 'Muhterem Yusuf Ziya Beyefendi' diyen oluyor mu?" (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz." (Anayasa)
  • "Hiçbir şeye karışmadan olayların dışında kalmak isteyenlerin çabaları boşunaydı." (Necati Cumalı)
 2. Bir konunun kapsamına girmeyen şey
 3. Görülen, içte bulunmayan yüzey
  • "Bardağın dışı kirli."
 4. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları
 5. Bireyin ötesinde bir varlığı olan
  • "Dış dünya."
 6. [sıfat] Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan
  • "Dış kapı. Dış duvar."
 7. [sıfat] Yabancı ülkelerle ilgili
  • "Dış siyaset. Dış ilişkiler."
 8. Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim
 9. Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncularının vuruşuyla topun kalenin bulunduğu taraftan dışarı çıkması, aut

DAZ

 1. [sıfat] Saçı dökülmüş (baş), dazlak
 2. Çıplak (toprak)

DİŞ

 1. [isim] Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
  • "İşlerinden uzaklaştırılanlara gelince onlar Bahadır'a fena hâlde diş bilemekte idiler." (Haldun Taner)
  • "Karşısındakine diş geçirmek inadı gene kabarmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Anası cahil kadın... Delikanlı oğluna diş geçiremedi." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Şöyle iki dişe dokunan, ciğere işleyen söz işitsem, şöyle tatlı, basit bir nağme duysam yok mu..." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Çark, testere, tarak vb. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri
  • "Çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses çıkardı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Kelimeyi dişimize vurmuşuz, beğenmişiz, saklamışız. Benimsemişiz." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 3. Sarımsak dilimi, karanfil vb.nde dişe benzetilen tane
  • "Bir diş sarımsak, iki diş karanfil."
 4. Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm
 5. Omurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar

DOK

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
  • "Çekiç sesleri geliyor doklardan / Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları / İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı." (Orhan Veli Kanık)
 2. Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü