Sonunda bir olan 23 kelime var. BİR ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde bir olan kelimeler listesine ya da başında bir olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

DEFTERİKEBİR

11 Harfli Kelimeler

SEFİRİKEBİR

10 Harfli Kelimeler

DEVRİKEBİR, MÜTEKEBBİR, VAKFIKEBİR

9 Harfli Kelimeler

ANITKABİR, BİRDİRBİR

8 Harfli Kelimeler

MÜDEBBİR

7 Harfli Kelimeler

BİREBİR, MUHABİR

6 Harfli Kelimeler

BİNBİR, EKABİR, HİÇBİR, MUHBİR, MÜCBİR, TEDBİR, TEKBİR

5 Harfli Kelimeler

CEBİR, KABİR, KEBİR, KİBİR, TABİR

3 Harfli Kelimeler

BİR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEFTERİKEBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyük defter

SEFİRİKEBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyükelçi

VAKFIKEBİR
...
MÜTEKEBBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kibirli, kendini beğenmiş

DEVRİKEBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Türk müziğinde bir büyük usul

BİRDİRBİR

 1. [isim] Oyuncuların birbirinin üstünden atlayarak oynadıkları bir oyun

ANITKABİR

 1. [isim] Tarihsel değeri olan kişilerin mezarı olarak yapılan anıt değerindeki yapı

MÜDEBBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İşin arkasını ve sonunu düşünüp çare arayan, önlem alan
  • "Bu kız, çocuk gibi görünürmüş, amma yüz yaşındaki bir ihtiyar kadar müdebbir ve ağırbaşlı imiş." (Reşat Nuri Güntekin)

MUHABİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse
  • "Ben de Tanin muhabiri olarak aynı trenle gidecektim." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Herhangi bir kuruluşun çalışmasıyla ilgili olarak merkezle başka bir ülke arasında bağlantıyı sağlayan görevli
  • "Banka muhabir üyesi."

BİREBİR

 1. [sıfat] Etkisi kesin olan
  • "Bu yoldaki irfan, pek terbiyeli, pek nazik köleler yetiştirmek için birebirdi." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. İstenildiği gibi, uygun

BİNBİR

 1. [sıfat] Pek çok, çok sayıda
  • "İlk vapurdan binbir yabancı çıkıyor." (Sait Faik Abasıyanık)

MUHBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Haber ulaştırıcı, haber veren kimse
  • "Genç muhbirler bu defa Hazım Aslan'ın peşinde koşuyorlardı." (Halide Edip Adıvar)
 2. Yasa dışı olan bir durumu yetkili makamlara bildiren kimse, ihbarcı

TEKBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslümanlıkta Tanrı'nın büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve "Allahuekber" sözü ile başlayan dua
  • "Hemen şükran secdesine kapanarak tekbir getirir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

MÜCBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zorlayıcı

TEDBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Önlem
  • "Bu hususta hükûmetçe ciddi ve esaslı tedbirler alınmasını rica ederim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Hazırlık
  • "Amma ki töre değiştirmek çok tedbir ve çok düşünce ister." (Tarık Buğra)

HİÇBİR

 1. [sıfat] Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz
  • "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

EKABİR
...
KABİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mezar, sin
  • "Ve serin serviler altında kalan kabrinde / Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter." (Yahya Kemal Beyatlı)

TABİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rüya yorma, yorumlama
  • "Sana yolculuk, millete de şenlik var, diye tabir etti." (Ruşen Eşref Ünaydın)
  • "Tabiri caizse, medyatik olanların adlarını duymuşlar elbette." (Nezihe Meriç)
 2. Deyiş, anlatım, ifade
  • "Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Deyim
  • "Müfit için bu kaçmak tabirinin kullanılması da Perviz'e dokunmuştu." (Peyami Safa)

KİBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme, benlik
  • "Kibirden vazgeçersek sevimli oluruz." (Cemil Meriç)
  • "Ayan azası olduğu için, bekleme salonunda birkaç dakika kalmak bile kibrine dokunmuştu." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Sütninenin üstüne düşmeyi kibrine yediremediği için merak etmiyormuş." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Gurur
  • "Süheyl o gün orada, saçma kibrine kapılmayıp tek bir kelime, Serap'ın beklediği iki heceli tek bir kelime söylemiş olsaydı, her şey değişebilirdi." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü