Sonunda be olan 6 harfli 21 kelime var. BE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde be olan kelimeler listesine ya da başında be olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FLAMBE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aleve tutarak pişirme yöntemi

HİTABE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söylev
  • "Doktor Hikmet'e yönelmiş olmakla beraber sözleri artık umumi bir hitabe şeklini alıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAHİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın

ENGEBE

 1. [isim] Deprem, rüzgâr, sel vb. iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur, dağ vb. biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, engebelik, arıza, avarız

KULÜBE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev
  • "Ahırların öteki yamacında bir bahçıvan kulübesi vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir yeri beklemekle görevli kimsenin içinde bulunduğu küçük barınak
  • "Nöbetçi kulübesi."
 3. Hayvanlar için yapılmış barınak
  • "Köpek kulübesi."
 4. Alçak gönüllülük göstermek amacıyla "ev" anlamında kullanılan bir söz

KİTABE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazıt

HARABE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
  • "Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, yıkı
  • "Bu harabenin bir değirmen olduğunu hatırladım." (Sait Faik Abasıyanık)

SAHABE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlar, ashap
 2. Sahipler, sahip çıkanlar

EKSİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kumul

GÖÇEBE

 1. [sıfat] Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer, göçkün
  • "Karakaçanları, sürüleriyle dağ dağ dolaşan göçebe çobanlarıdır." (Ahmet Haşim)
 2. Mevsimlere göre ülke veya yer değiştiren (hayvan)

KÖREBE

 1. [isim] Gözleri bağlı olan ebenin, oyuna katılan öteki çocukları yakalamaya çalıştığı çocuk oyunu

VECİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ödev, boyun borcu

TALEBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğrenci

RAKİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kadın rakip
  • "Kocalarının aşkına sahip ve hâkim olmak hususundaki mübarezede kadınlar rakibelerine nispetle pek müsait olmayan bir mevkide bulunurlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)

CAZİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çekicilik
  • "O zaman Çamlıca'nın bir cazibesi, tamamen millî olmasıydı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Çekim

MESABE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Derece, değer, rütbe

KATİBE
...
GARİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şaşılacak şey, yadırganacak şey

GALEBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yengi
  • "Böyle giderse tamamıyla galebe ümit ettiğini haber veriyordu." (Peyami Safa)
  • "Kocanın münasebeti her türlü cazibesini kaybettiği gün rakibine galebe çaldığına emin olabilirsin." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Üstünlük, çokluk
  • "Abdülhak Hamit'in Kemal'e galebesi şerrin hayra galebesi demekti." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Kadıncağızın gönlü gence kayıyordu. Fakat neticede akıl ve mantık tarafı galebe çaldı." (Reşat Nuri Güntekin)

RAHİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kadın rahip
  • "İşgali müteakip tekmil yabancı kadınları, rahibeler ve hasta bakıcılar da dâhil, alıp götürdüler." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü