Başında b olan 5 harfli 369 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde b harfi olan kelimeler listesine ya da sonu b harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BOCUK

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Ortodokslarca kutlanan İsa'nın doğum yortusu

BAĞDA

 1. [isim] Ayağa vurulan, ipten, ağaçtan veya demirden yapılan köstek

BAZİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Baz niteliği gösteren
 2. Birleşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza göre az fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan (tuz)

BAĞIM

 1. [isim] Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu, tabiiyet

BEYİN

 1. [isim] Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
  • "Kızgın güneşin altında bütün gün beynim kaynıyor." (Orhan Kemal)
  • "Akşam eve gelip de heykelin başını boyun yerinden çatlamış ve güzelim mermer başlığı tuzla buz olmuş görünce beynim sıçradı." (Haldun Taner)
  • "Beyni sulanan bu ayyaş, iğrenç mahluku onlara anlatmakta ne fayda olabilirdi." (Mahmut Yesari)
  • "Bu satırları okuyunca Mustafa beyninden vurulmuşa döndü." (Erhan Bener)
 2. Muhakeme, usa vurma
 3. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse
 4. Akıl, anlayış
 5. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse
  • "Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir." (Haldun Taner)

BEDEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değer, fiyat, kıymet
 2. Bir şeyin yerini tutabilen karşılık
  • "Buna bedel içimde mumlar, mumlar, mumlar yanan bir karanlık var." (Aka Gündüz)
 3. Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse
 4. [sıfat] Eşit, denk
  • "Emsalini göremeyeceğiniz bir saadetle beş on dakika yaşarsınız ki bütün bir hayata bedeldir." (Refik Halit Karay)
 5. Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para
  • "Efrattan bedel alınıp alınmayacağına dair merkezden emir gelmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 6. Uşak, hizmetçi, çoban

BATMA

 1. [isim] Batmak işi
 2. Yıkılma, çökme
 3. Yok olma, inkıraz
 4. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi

BANJO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Amerika zencilerinin çaldığı gitar biçiminde, madenî gövdesi olan beş veya daha çok telli bir müzik aleti

BERİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat

BODUÇ

 1. [isim] Ağaç veya topraktan yapılmış küçük su kabı

BÖLEN

 1. [isim] Bir bölme işleminde bölünen sayının kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayı

BALDO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] İri ve dolgun taneli pilavlık pirinç

BARIŞ

 1. [isim] Barışma işi
  • "Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar, bir barışla biter." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh
  • "Atatürk'ün insan haklarına ve dünya barışına ne kadar saygılı bir lider olduğunu ifade etti." (Haldun Taner)
 3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç
  • "Barış içinde yaşamak."
 4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam
  • "Devlet işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır." (Anayasa)

BİTLİ

 1. [sıfat] Üstünde bit bulunan
 2. Cimri

BENCE

 1. [zarf] Bana göre, benim düşüncemce
  • "Bence büyük bir hizmet görmüş oldu." (Burhan Felek)

BEŞON

 1. [isim] Beş ve on cm ölçülerinde biçilmiş kereste

BİKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kızlık

BAFRA
...
BEYİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası
  • "Kendince uğur denediği bazı beyitleri okudu." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Ev

BİLME

 1. [isim] Bilmek işi
 2. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma
 3. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü