Başında b olan 4 harfli 108 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde b harfi olan kelimeler listesine ya da sonu b harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında b bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BUJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Patlamalı motorlarda yakıtı tutuşturmaya yarayan araç

BURU

 1. [isim] Sancı, buruntu

BAKS

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Gemiye hayvan yüklerken kullanılan sandık

BARİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Hiç olmazsa, hiç değilse, o hâlde, öyleyse
  • "Hepsini at bir yana / Bari o günlerin bana / Şiirini söyle tatlı su." (Mustafa Seyit Sutüven)
 2. [ünlem] Keşke
  • "Bari bir tatlı dili olsa..." (Reşat Nuri Güntekin)

BURS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para
  • "Öğrenimini tamamlaması için devlet bursuyla Almanya'ya gönderiliyor." (Necati Cumalı)
 2. Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri

BLUZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vücudun üst bölümüne giyilen, genellikle ince kumaştan yapılan veya iplikten örülen kadın giysisi
  • "Sarı renkte incecik bir örme bluz giymiş." (Refik Halit Karay)

BACA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol
  • "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar." (Haldun Taner)
 2. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği
 3. Çatı penceresi

BAZI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birtakım, kimi
  • "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler." (Ömer Seyfettin)
  • "Bizimkisi komşuluk gayreti dedi, içinden de ne demişler? Bazı dingil döner bazı teker." (Ncmettin Halil Onan)
 2. [zarf] Bazen
  • "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BİYE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit

BÖLE

 1. [isim] Kuzen
 2. Kuzin

BABA

 1. [isim] Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
  • "Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türktür." (Anayasa)
  • "Bizim bu Kayabaşı'nda birçok zanaat, babadan oğla aktarılır." (Tarık Dursun K)
  • "Sen bildiğini söyle babam, alt yanını ben getiririm."
  • "Sacit bu hususta da babasına çekmişti." (Peyami Safa)
 2. Çocuğu olmuş erkek, peder
  • "Bunlar babadan oğla doktordurlar."
  • "Git babam git, yol bitmez ki..."
 3. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme
 4. Çatı merteği
 5. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse
  • "Atatürk Türk milletinin babasıdır."
 6. Anlayışlı, iyi huylu erkek
 7. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı
 8. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse
 9. Ata
  • "Asya'daki babalarımızdan miras kalan millî şiirimizin manzum şekillerinde..." (Yahya Kemal Beyatlı)
 10. [sıfat] Çok kaliteli, üstün nitelikli
 11. Tarikatların bazısında tekke büyüğü
  • "Bektaşi babası."
 12. Bu gibi kimselere verilen unvan
  • "Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas."
 13. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme
 14. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge

BORU

 1. [isim] Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
  • "Soba borusu kazanın içinden geçerdi." (Necati Cumalı)
  • "Ellerini burunlarına boru çalar gibi götürerek kümeler arasında geçit resmi yapıyorlardı." (Ömer Seyfettin)
  • "Gençlik bu, boru değil." (Atilla İlhan)
  • "Ben evin içinde zaten borusu tutulanlardan bahsedildiğine pek çok defalar müsadif olmuştum." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 2. Borazan
  • "Ankara'da ilk sabah boru sesinden uyandım." (Ruşen Eşref Ünaydın)

BENT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bağ, rabıt
  • "Kalabalık göz açıp kapayıncaya kadar beni kapmış, direncimi kırıp ruhumu ufalayarak kendine bent etmişti." (Atilla İlhan)
 2. Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm
 3. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet
  • "Bentler, hakikaten Osmanlı medeniyeti eserlerinden örnek verecek heybetli tesislerden imiş." (Ahmet Rasim)
 4. Gazete yazısı
 5. Bir şiirdeki dörtlüklerin her biri, bağlam
 6. Kanun maddesi

BOĞA

 1. [isim] Damızlık erkek sığır

BÖRK

 1. [isim] Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
  • "Alnına bir şaplak atıp börkünü geri itmişti." (Mustafa Necati Sepetçioğlu)

BİGA
...
BÖCE

 1. [isim] Böcü

BAKI

 1. [isim] Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
  • "Bu dağın bakısı güneye doğrudur."
 2. Denetleme
 3. Fal

BETİ

 1. [isim] Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi

BATI

 1. [isim] Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, garp, doğu karşıtı
  • "En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp
 3. Güneşin 22 Martta ve 23 Eylülde battığı nokta

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü