Başında al olan 5 harfli 34 kelime var. AL ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde al olan kelimeler listesine ya da sonu al ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALLEM

 1. [isim] "Bir işi istediği duruma getirmek için her türlü kurnazca çareye başvurmak" anlamıyla allem etmek kallem etmek deyiminde geçen bir söz
  • "İhtiyarın üç aylıkları aldığı günler çıkagelir, allem edip kallem edip zavallının yarı maaşını çarpar kaçar." (Haldun Taner)

ALICI

 1. [isim] Satın almak isteyen kimse, müşteri
  • "Şimdiye kadar pek alıcı gözüyle bakmamıştı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kendisine bir şey gönderilen kimse
  • "İzmir'den gelmiş birtakım hanımlar onu kız sanıp alıcı çıktılar." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt
  • "Radyo alıcısı."
 4. Almaç
 5. Kamera
 6. Azrail

ALMAN
...
ALNAÇ

 1. [isim] Cephe

ALKAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin

ALBÜM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir tür defter
 2. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap
  • "Kelebek albümü. Bitki albümü. Ankara albümü."
 3. Uzunçalar
  • "Yeni albümünün parçalarını arka arkaya seslendirmeye başladığında, dünya soluğunu tutmuştu." (Murathan Mungan)

ALAZA

 1. [isim] Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb

ALTIN

 1. [isim] Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au)
  • "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."
 2. [sıfat] Bu elementten yapılmış
  • "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Altından yapılmış sikke
  • "Çocuğa bir altın taktı."
 4. [sıfat] Üstün nitelikli, değerli
  • "Altın ses."

ALARM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret
 2. Bu işareti veren düzenek

ALEYH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin veya bir kimsenin karşısında olma, leh karşıtı
  • "Aleyhinde bir tertip kuranların gadrine uğradım." (Refik Halit Karay)
  • "Avrupalılar ordumuz aleyhine ne akıllarına gelirse söylerler." (Haldun Taner)
  • "Şimdi iş tamamıyla aleyhimize döndü." (Ahmet Rasim)

ALKİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alkol kökü

ALİZE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen rüzgâr
  • "Alizeler, Ekvator'un kuzeyinde kuzeydoğudan, Ekvator'un güneyinde ise güneydoğudan eserler."

ALTES

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
 2. Bu unvanı taşıyan kimse

ALÇAK

 1. [sıfat] Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
  • "Alçak tavanlı bir oda."
 2. Aşağı olan, yüksek olmayan (yer)
 3. Kısa (boy)
  • "Alçak boylu bir adam."
 4. Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain
  • "Vatan hizmetinden kaçanlar alçaktır."

ALTIK

 1. [isim] Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: "Kimi insanlar fânidir" önermesi "Bütün insanlar fânidir" önermesinin altığı olur

ALTLI

 1. [sıfat] Altı olan
  • "Düz altlı ev iskarpinlerini çıkararak ayaklarını çekti." (Refik Halit Karay)

ALBAY

 1. [isim] Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay

ALYON

 1. [sıfat] Çok zengin (kimse)
  • "İki Dulun Kocası adlı bir taklitli güldürü oynanmış ve Nerval'in gözünde büyümüş büyümüş, alyon kesilmiştir." (Salâh Birsel)

ALYAN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Cıvataları çıkarıp takmaya yarayan, altıgen kesitli, L biçiminde alet

ALGIN

 1. [sıfat] Cılız, zayıf, hastalıklı
 2. Birine gönül vermiş, tutkun, vurgun

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü