Sonunda adi olan 17 kelime var. ADİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde adi olan kelimeler listesine ya da başında adi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

GAYRİİRADİ

8 Harfli Kelimeler

İKTİSADİ, MÜTEMADİ

7 Harfli Kelimeler

BAĞDADİ, ŞEDDADİ

6 Harfli Kelimeler

MİLADİ, MÜNADİ, PARADİ, TEMADİ, VİLADİ

5 Harfli Kelimeler

ABADİ, İDADİ, İRADİ

4 Harfli Kelimeler

BADİ, HADİ, VADİ

3 Harfli Kelimeler

ADİ


Kelime bulma makinesi

A D İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ADİ

2 Harfli Kelimeler

AD, İD

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GAYRİİRADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İstençsiz

İKTİSADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ekonomik
  • "İktisadi düşünceler hâlâ devlet adamlarımızın resmî beyanlarında yer bulmaktadır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MÜTEMADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sürekli, aralıksız
  • "Karadeniz limanlarından Ankara'ya doğru mütemadi bir akın var." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ŞEDDADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok büyük ve sağlam (yapı)
  • "İşte dedi, şeddadi bir bina örneği." (Refik Halit Karay)

BAĞDADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ağaç direkler üzerine çakılmış çıtalara sıva vurularak yapılan (duvar veya tavan)
  • "Eski bir deponun ön tarafında, depodan bağdadi bölmelerle ayrılmış harap bir odaydı, işe başladığım zaman yazıhanem." (Necati Cumalı)
 2. [isim] Yapılarda kullanılan çıta
 3. [isim] 0,0501 g olan ağırlık ölçü birimi

PARADİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir tiyatroda en üst balkon

MÜNADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kamuya duyurulmak istenilen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse

TEMADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sürme, sürüp gitme, uzama
  • "Bir zevk, bir lezzet temadi ederse artık fark olunmamaya başlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)

VİLADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Doğuştan (olan)

MİLADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Milada dayanan, milatla ilgili olan

ABADİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir tür yazı kâğıdı

İRADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. İstençli

İDADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Lise derecesindeki okul

VADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak
  • "Vadinin hemen kıyı başında idi ve çevresinde beş karaltı vardı." (Tarık Buğra)
  • "Musahabe bu vadiye dökülünce tekrar karışmak ihtiyacını duydum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Alan, yol, tarz
  • "... münakaşa kızışınca lakırtıyı hemen meslek bakımından çok zararlı bir vadiye yani şahsiyata sürüklediklerini hatırlarız." (Burhan Felek)

HADİ

 1. [ünlem] Haydi

BADİ

 1. [isim] Ördek
  • "Hani biz bir çayırda arabayla geçerken bir boğa çıkageldi, köylü korkudan nasıl badi badi koşmaya başlamıştı?" (Abdülhak Şinasi Hisar)

ADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan
  • "Sonra redingot devri geldi ve redingot içinden yarı uşak, yarı kapı kulu, riyakâr, adi bir nesil türedi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Aşağılık, bayağı, alçak
  • "Bunlar çok adi ve fena insanlardı." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü