Başında a olan 4 harfli 265 kelime var. A harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde a harfi olan kelimeler listesine ya da sonu a harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında a bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ASIL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
  • "Bir belgenin aslı."
  • "Söylenenlerin aslı çıkarsa güç duruma düşecek."
  • "Ömrü savaş içinde geçer insanın, aslına bakarsan, ekmeğini topraktan çıkarmak için." (Azra Erhat)
 2. Kök, köken, kaynak
  • "Yazının aslı resimdir."
 3. Gerçeklik
  • "Bu haberin aslı yok."
 4. Soy, nesep
  • "İnsan dedi, aslını unutmamalıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. [sıfat] Gerçek, esas, hakikat
  • "Genç kızın bıraktığı mektup asıl sebebi meydana çıkarmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 6. [sıfat] Bir şeyin temelini oluşturan, ana
 7. [sıfat] Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan
  • "Asıl sanat budur."
 8. [sıfat] Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı
  • "Asıl jüri üyesi toplantıya gelmediğinden yedek üye çağrıldı."
 9. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak
  • "İşin asıl tuhaf tarafı. Kabahat asıl bundadır."

ACEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde

AYAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Belli, açık
  • "Onun duru aydınlığında alın yazımızın en çapraşık satırları, bize, birdenbire ayan oluverir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

AKÇA

 1. [sıfat] Oldukça beyaz, beyazca

ACYO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark
 2. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon
 3. Senetli kredi işlemlerinde bankaların yaptıkları tahsilat

AVAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence

ABLİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga

ARAP

 1. [isim] Fotoğrafın negatifi

ASAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sinir
  • "Bu büyük ıstırap asabına uyuşukluk getirdi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

AHÇI

 1. [isim] Bakınız aşçı

AKAK

 1. [isim] Yatak
 2. Irmak, dere, çay, küçük akarsu
 3. Suyun ivinti yeri
 4. Eğimi, inişi fazla olan yer

ARMA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
 2. Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken takımı

AKVA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kuvvetli, sağlam

ACUN

 1. [isim] Dünya

ASIM

 1. [isim] Asma işi

AYAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karı, eş
  • "Çocuklar uyumuştur / Efendi gazete okur / Ayali dikiş dikmektedir." (Orhan Veli Kanık)

ATÇI

 1. [isim] At yetiştiricisi

AFET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım
  • "O yıl su baskınları bir afet gibiydi."
 2. Kıran
 3. [sıfat] Çok kötü
  • "Şöhret gibi servetin de afet olduğunu yeni anlıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın
  • "Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale." (Yahya Kemal Beyatlı)
 5. Hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk

AYIN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı

ADIL

 1. [isim] Zamir

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü