Sonunda aşım olan 14 kelime var. AŞIM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde aşım olan kelimeler listesine ya da başında aşım olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

BAĞLILAŞIM, BAŞKALAŞIM

8 Harfli Kelimeler

BAĞDAŞIM, BAĞLAŞIM, PAYLAŞIM, YAKLAŞIM

7 Harfli Kelimeler

DOLAŞIM, SAVAŞIM, UYLAŞIM, UZLAŞIM

6 Harfli Kelimeler

ALAŞIM, ULAŞIM

5 Harfli Kelimeler

TAŞIM

4 Harfli Kelimeler

AŞIM


Kelime bulma makinesi

A I M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

AŞIM

3 Harfli Kelimeler

AŞI, MAŞ, ŞAM

2 Harfli Kelimeler

AM, AŞ, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞKALAŞIM

 1. [isim] Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm

BAĞLILAŞIM

 1. [isim] Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon
 2. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı

BAĞLAŞIM

 1. [isim] Eşleme
 2. Aralarında ortak çıkar bulunan devletler ilişkisi
 3. Bir dizgenin veya alt dizgenin başka bir dizge üzerindeki etkisi

BAĞDAŞIM

 1. [isim] Tutarlık, tutarlılık, insicam

PAYLAŞIM

 1. [isim] Paylaşma işi

YAKLAŞIM

 1. [isim] Yaklaşma işi
 2. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi
  • "Bir büyük ve değerli özelliği de Türk geçmişinin ve bugününün sentezine yönelik bir yaklaşım içinde bulunuşu idi." (Haldun Taner)

UYLAŞIM

 1. [isim] Saymaca bir şey benimsemek için yapılan anlaşma

DOLAŞIM

 1. [isim] Dolaşma işi
 2. Para ve para yerine geçen bono, senet vb. geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
 3. Mal veya paranın elden ele dolaşması, dolanım, sirkülasyon, para dolaşımı
 4. Kan dolaşımı

SAVAŞIM

 1. [isim] Herhangi bir amaca erişmek, bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
  • "Bir polemikçi, bir savaşım insanı değildi." (Haldun Taner)
  • "Sen ancak iyi savlar için savaşım vermekte rahat ederdin." (Haldun Taner)

UZLAŞIM

 1. [isim] Uzlaşma

ALAŞIM

 1. [isim] Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita

ULAŞIM

 1. [isim] Ulaşma işi
 2. Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas
  • "İki şehir arasında ulaşım kesildi."
 3. Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma

TAŞIM

 1. [isim] Kaynama sırasında taşma

AŞIM

 1. [isim] Aşma işi
 2. Erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi
  • "Hayvan aşım istasyonu."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü