Sonunda T olan 4 harfli 164 kelime var. T harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da başında T harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CEHT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çaba, çabalama
  • "Ağlamamak için yaptığı büyük bir ceht gayesine varamadı ve gözyaşları boşandı." (Peyami Safa)

SÜİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynı tonda yazılmış şarkı biçimindeki dans müziği
 2. Otellerde değişik amaçlar için kullanılmak üzere donatılmış ve birden çok odaya sahip olan özel bölüm

VAAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işi yerine getirmek için verilen söz
  • "Son seçimleri yeni nükleer güç santralleri açmak vaadi yüzünden kaybetmiş." (Haldun Taner)

KART

 1. [sıfat] Gençliği ve körpeliği kalmamış, körpe karşıtı
  • "Bu kart hatunun, bu içi dışı pörsük kadının hâlâ piyasa yeri araması beni çıldırtıyor." (Halide Edip Adıvar)

TIRT
...
PAKT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Antlaşma
  • "Balkan Paktı."

AZOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N)

BRÜT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para)
 2. Darası çıkarılmadan tartılan (ağırlık)

SERT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
  • "Sert tahta."
 2. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen
  • "Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor." (Tarık Buğra)
 3. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı
  • "Sert iklim. Sert hava."
 4. Güçlü kuvvetli
  • "Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı
  • "Sert şarap. Sert tütün."
 6. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan
  • "Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı." (Memduh Şevket Esendal)
 7. Gönül kırıcı, katı, ters
  • "... sarardı, dudakları titredi ama adam sert bir davranışla kadehi kadının eline tutuşturdu." (Halide Edip Adıvar)
 8. Hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı
  • "Sert ses."
  • "Zaten Atatürk'ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 9. Titizlikle uygulanan, sıkı
  • "Sert bir yönetim."
 10. Ötümsüz

FIRT

 1. [isim] Bir solukta veya bir yudumda içilebilecek miktarda sigara veya içki
  • "Çek bir fırt."

MEVT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölüm

ÖZET

 1. [isim] Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke
  • "Romanın özeti."
 2. Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı olan metin

YURT

 1. [isim] Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan
  • "Türk yurduna Türkiye denir."
 2. Memleket
  • "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum
  • "Güçsüzler yurdu."
 4. Göçebe Türklerin oturduğu çadır
 5. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer
 6. Diyar
  • "Bu köy pehlivanlar yurdudur."
 7. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan
 8. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer
 9. Sahip olunan arazi, emlak

ERAT

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Er, onbaşı ve çavuşlara verilen genel ad
 2. Erler

EŞİT

 1. [sıfat] Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi
  • "Bunlar bastonlarına dayanarak hep eşit adımlarla yürürler." (Salâh Birsel)
 2. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse)
  • "Herkes ... kanun önünde eşittir." (Anayasa)

NEFT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Organik maddelerin ayrışmasından oluşan tutuşur sıvıların birçoğu
 2. Çoğunlukla boyacılıkta kullanılan, petrol türevlerinden bir çeşit mineral yağ, neft yağı

ANUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnatçı, ayak direyici
  • "Bu haşin, anut, katil mazinin anif tahakkümü yalnız Türklere, yalnız Türkiye'ye mahsus değildi." (Ömer Seyfettin)

ANOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Artı uç

ÖLET

 1. [isim] Öldürücü hastalık salgını, kıran

STAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Stadyum

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü