Sonunda T olan 10 harfli 114 kelime var. T harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da başında T harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MEVCUDİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlık
  • "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur." (Atatürk)
 2. Varoluş

ANESTEZİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anestezi uzmanı

MECBURİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zorunluluk
  • "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak mecburiyetindeyiz." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Yükümlülük

HAKKANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
  • "Bunu burada hakkaniyet borcu olarak belirtmeliyiz." (Haldun Taner)

HAKKISÜKUT
...
MİLİTARİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Militarizm yanlısı olan

MEFTUNİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Meftunluk

FİKRİSABİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saplantı

MAĞDURİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mağdurluk

ELEKTROLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroliz işlemiyle çözülen madde
 2. Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar

POZİTİVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Olgucu

ŞEHVANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm

TERCİİBENT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda tekrarlanan bir beyit bulunan bir manzume biçimi

ANTAGONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [zarf] Düşmanca

HÜSNÜNİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
  • "Fakat Müfit'te buna inanacak kadar hüsnüniyet kalmamıştı." (Peyami Safa)

KIZILKANAT

 1. [isim] Sazangillerden, yüzgeçleri kırmızı, 25-30 cm boyunda, eti kılçıklı bir tatlı su balığı (Scardinus eryhrophthalmus)

RÖLATİVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Göreci

VAHDANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'nın birliği, bir olması

LEJİTİMİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Meşrutiyetçi

MEŞGULİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Meşgul olma, uğraşma durumu
 2. Uğraş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü