Başında T olan 6 harfli 486 kelime var. T harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da sonu T harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEŞHİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
  • "Acaba kendiniz hakkında siz ne teşhis koymuş ve son olarak ne hüküm vermiştiniz?" (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Kişileştirme
 3. Tanı
  • "Önceden koyduğu nice teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TİNSEL

 1. [sıfat] Ruhsal, spiritüel
 2. Manevi, özdeksel karşıtı

TATSAL

 1. [sıfat] Tat alma duyusu ile ilgili

TELAFİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
  • "Telafisi kolay olmayan bir zarar."
  • "Onun sevimsizliğini bunun cana yakınlığı ile telafi etmenin yolunu bulmuşlar." (Haldun Taner)

TENSİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaraştırma
  • "Benim tensip edeceğim yerde, bir yüzümü görsün, kâfiymiş." (Sermet Muhtar Alus)

TÖRELİ

 1. [sıfat] Törel

TEMBİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
  • "Ertesi gün ayrılırken tekrar oradan geçmemi sıkı sıkı tembih ediyorlar." (Halide Edip Adıvar)
 2. Uyarma
  • "Bu zılgıtın içinde bir daha böyle yergiler yazmaması tembihi de vardır." (Salâh Birsel)
 3. Uyarım

TESLİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üçe çıkarma, üçleme
 2. Katoliklerde, Tanrı, İsa ve Meryem'in aynı kişi olmaları inancı, üçleme

TOYLUK

 1. [isim] Toy (I) olma durumu veya toyca davranış, acemilik
  • "Biz size göstereceğiz, dedi. Toyluğuna verdim." (Sait Faik Abasıyanık)

TATMİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum
 2. Cinsel isteklerini giderme
 3. Doygunluk
  • "Yalan söyleme ihtiyacını tatmin etmiş hâlde sustu." (Refik Halit Karay)

TEFVİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işi bir kimsenin üzerinde bırakma, ihale
 2. Dağıtma
 3. Bir taşınmaz malı bilinen değeri karşılığı bir kimseye verme

TUTMAÇ

 1. [isim] Dört köşe kesilmiş küçük hamur parçalarından yapılan yoğurtlu çorba

TASMİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tasımlama

TEFELİ

 1. [sıfat] Sık dokunmuş (bez)

TİTREM

 1. [isim] Ton

TANITI

 1. [isim] İletişim araçları yoluyla tanıtma işi
 2. Duvar duyurusu

TEKZİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yalanlama
  • "Üçü de derhâl tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii seksen yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler." (Halide Edip Adıvar)
  • "Öyle bir şey uydur ki çabuk tekzip edilemesin." (Peyami Safa)

TEŞRİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaptığı bir işe bir kimseyi ortak etme

TAHRİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma
  • "Ormanları beyhude yere kesilmekten, tahripten kurtaracağım." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Grev hakkı ve lokavt ... millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz." (Anayasa)

TİROİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tiroit bezi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü