Sonunda S olan 6 harfli 107 kelime var. S harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da başında S harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VARYOS

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Balyoz

MANYAS
...
İNİKAS
...
TAKDİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kutsal sayma, kutsama
  • "Kemerlerindeki kurşunların her birisini ayrı ayrı takdis ettim." (Memduh Şevket Esendal)

İNDEKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dizin
 2. Gösterge
  • "Fiyat indeksi. Geçim indeksi."

ÖRTBAS

 1. [isim] Bir durumun duyulmamasını, yayılmamasını sağlayan önlemler alma
  • "Onlar da rezaleti örtbas etmek için kızı Bursa'ya kaçırdılar." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Her türlü ayıbın örtbas olacağını sandığı bir uzak diyara alıp götürmüştür." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MAHSUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Özgü
  • "Her sanata mahsus aletler vardır. Bize de böyle bir şeyler lazım..." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır
  • "Vatan bizim kılıcımızın ekmeğidir. Daima kendimize mahsus, kendimize münhasır biliriz." (Namık Kemal)
 3. Özel
  • "Kayseri'nin sayın valisine mahsus selam ederim." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 4. [zarf] Özellikle
  • "Buraya, mahsus bunun için geldim."
 5. [zarf] Bilerek, isteyerek, kasten
  • "... kapıyı mahsus açık bırakmıştı." (Atilla İlhan)
 6. [zarf] Şaka olarak, şakadan
  • "Mahsus söylüyor, inanmayın."

KAPRİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Geçici, düşüncesizce, değişken istek
  • "Buraya ben kendi kör kaprisimle, kendi irademle geldim." (Aka Gündüz)
 2. Huysuzluk

ALPAKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karışımı

MATRİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
 2. İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi
 3. Gerçek ve karmaşık sayıların dikdörtgen biçiminde tablosu
 4. Baskı yoluyla teksir için kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukavva kalıp, baskı kalıbı

TESDİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sayısını altıya çıkarma veya altıya bölme
 2. Bir gazelin her beytine dört dize ekleyerek altılı duruma getirme

HOSTES

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Taşıtlarda, özellikle uçaklarda yolcu ağırlayan bayan
 2. Bir topluluk, kongre vb. yerlerde katılanları ağırlayan, onlara kılavuzluk eden bayan
 3. Yarışma programlarında sunucuya yardımcı olan bayan

METRES

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Evli bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapama, kapatma, zamazingo

KONTES

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kontun karısı

FELİKS

 1. [isim] Palmiye yaprağına benzeyen, park ve bahçelerde süs için kullanılan iri gövdeli bir bitki (Phoenix canariersis)

MANTİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir sayının logaritmasının ondalık bölümü

NİMBUS

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Kara bulut

PAYDOS

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] İşi veya çalışmayı geçici olarak bırakma
  • "Atatürk mektepten ayrılmak üzereyken paydos trampeti çaldığından hepimiz bahçeye boşandık." (Haldun Taner)
  • "Birisi işini dokuzda paydos ederdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [ünlem] Herhangi bir işi bıraktırmak için söylenen bir söz
  • "Paydos! Ne nakış dersi var ne Türkçe." (Aka Gündüz)

TESLİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üçe çıkarma, üçleme
 2. Katoliklerde, Tanrı, İsa ve Meryem'in aynı kişi olmaları inancı, üçleme

KUSKUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Un, süt, yumurta, bulgur ile yapılan ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulmuş hamur

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü