Sonunda S olan 3 harfli 36 kelime var. S harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da başında S harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİS
...
FES

 1. [isim] Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık

KÜS

 1. [sıfat] Küsmüş, dargın
  • "Bu sınıfta küs çocuklar var."

NAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Açıklık, açık ve kesin yargı
 2. Dogma

ÇİS

 1. [isim] Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
  • "Çis, hekimlikte müshil olarak kullanılır."

HAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Özgü, öze, mahsus
  • "Anadolu'nun yüksek yaylalarına has, sessiz, pussuz, boz renkli gecelerden biriydi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Katışıksız, en iyi cinsten, saf
  • "Has gümüş."
 3. Hükümdara özgü olan
  • "Has ahır. Has bahçe."
 4. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse)
 5. [isim] Başmaklık

LÖS

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık

MAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Emme, emerek içine çekme, soğurma

SÜS

 1. [isim] Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
  • "Bu zannını bir çeşit materyalist felsefeye uydurarak ona yüksek bir entelektüalizm süsü verirdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Süsleme veya süslenme işi
  • "Süse düşkün."
 3. Anlamı zenginleştiren edebiyat sanatı
  • "Divan şiiri süse önem vermiştir."
 4. Güzellik veren, güzelleştiren şey
  • "Kitabı bir süs kabul etmek, kültür görgüsüzlüğünün en somut örneğini oluşturur." (Tarık Dursun K)

BAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] En kalın erkek sesi
 2. Sesi böyle olan sanatçı
 3. En kalın sesli orkestra çalgısı

POS

 1. [sıfat] Gür ve uzun (bıyık)

PUS

 1. [isim] Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
  • "Ortalığa ilk pus düşer düşmez dönüş saatini sezmiş gibi köy yönüne geçti ve bekledi." (Abbas Sayar )
 2. Bazı meyvelerin üzerinde oluşan, zamk veya sakıza benzeyen madde
 3. Yaprakların üzerinde görülen, örümcek ağını andıran böcek veya kurt yuvası
 4. Ağaçların kütük ve dallarındaki yosun
 5. Bazen meme başında oluşan kabuk

YAS

 1. [isim] Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
  • "Sen gitmezsen Ankara'da yas tutmazlar, demek dilimin ucuna kadar gelmişken tuttum." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ben gittiğimde karısı hasta olduğu için kliniğe götürülmüş, hepsi onun yasını tutuyordu." (Falih Rıfkı Atay)

PES

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [ünlem] Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin şaşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılan bir söz

HİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duygu
  • "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..." (Burhan Felek)
  • "Ona mantık ve kıyaslarını yaparken, hissine ve taassubuna kapılmamasını tavsiye edecektim." (Ömer Seyfettin)
  • "Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı bir garson hemen yanımıza geldi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Duyu
 3. Sezgi, sezme

ONS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fransa'da 30,59 gr, İngiltere'de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi

KES

 1. [isim] Genellikle yakmak için kullanılan iri saman

TÖS

 1. [ünlem] Hayvanı töskürtmek için söylenen bir söz

AKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dingil

CIS

 1. [ünlem] Çocukları ateşe ve tehlikeli şeylere karşı uyarırken söylenen bir söz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü