Başında S olan 4 harfli 147 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SEZA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [ünlem] Uygun, yaraşır, bir şeye değer
  • "Hele, Topaç dedikleri o mollanın hâli görülmeye seza." (Sermet Muhtar Alus)

SIMA

 1. [isim] Sımak durumu veya biçimi

SENT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Doların yüzde biri değerinde para birimi

SEPİ

 1. [isim] Deri, post vb.ni kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık

SANA

 1. [zarf] Sen zamirinin yönelme durumu

SOKU

 1. [isim] Taş dibek
  • "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu." (Halk türküsü)
 2. Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak

SAYI

 1. [isim] Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet
  • "Bir, beş, yüz, birer sayıdır."
  • "Sayı hesabıyla bir galibiyeti bile öpüp de başımıza koyacaktık." (Haldun Taner)
 2. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha
  • "Derginin son sayısında..."
  • "Alır mıydım? Sevinir miydim? Yoksa mızıkçılık eder, -Olmaz, sayım suyum yok... Siz birlik olup bana oyun ettiniz -mi derdim." (Haldun Taner)
 3. Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik

SEDA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ses
  • "Alenen ortaya çıkmak ve milletin hukuku namına, yüksek seda ile bağırmak ve bütün milleti bu sedaya iştirak ettirmek lazımdır." (Atatürk)

SOBE

 1. [isim] Genellikle kovalamaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz

SOFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
  • "Bir sabah kalktım, sofaya muhtar önde bütün köylü yığılmış." (Halide Edip Adıvar)

SUNU

 1. [isim] Sunulan şey
  • "İlk Çağın insanları sunu niyetine öd ağacı gibi, günlük gibi güzel koku saçan bitkiler yakarlardı." (Azra Erhat)
 2. Ön söz, takdim
 3. Piyasaya mal çıkartma, arz

SERE

 1. [isim] Açık duran başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık, sele

SABO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
 2. Üzerinde deri vb. bant bulunan bir tür sandalet

SEZÜ

 1. [isim] Mantar meşesi

SOBA

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
  • "Gözünü soba ateşine dikip ne düşünüyorsun." (Halide Edip Adıvar)

SELA
...
SIĞA

 1. [isim] Kapasite

SPOT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
 2. Toptancıdan bir malı çok miktarda veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma
 3. Dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen stüdyo lambası, ışıntı lambası, reklam ışıntısı
  • "İkinci bir spot yanmıştı şimdi, sahneyi şöyle bir tarayıp üst kısımları aydınlattı." (Nazlı Eray)

SANI

 1. [isim] Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap
  • "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?" (Nurullah ataç)

SEKİ

 1. [isim] Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set
 2. Oturulacak sedir biçiminde taş veya set
 3. Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça
 4. Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü