Başında S olan 15 harfli 31 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında S bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SONUÇLANDIRILMA

 1. [isim] Sonuçlandırılmak işi

SOYSUZLAŞTIRMAK

 1. [-i] Soysuz bir duruma getirmek

SİNEMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Sinema durumuna getirmek

SALAHİYETSİZLİK

 1. [isim] Yetkisiz olma durumu, yetkisizlik

SEVİMLİLEŞTİRME

 1. [isim] Sevimlileştirmek işi

SEYREKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Seyrek duruma getirmek, seyreltmek

SADELEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Sadeleştirme işi yapılmak

SAĞLAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek

SORUŞTURMACILIK

 1. [isim] Anketçilik

STERİLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Mikropsuzlaştırmak

SAYDAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Saydam duruma getirmek, şeffaflaştırmak

SİSTEMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sistemli duruma getirmek
 2. Sistem durumuna getirmek

SÖZLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Sözlendirici olma durumu ve sözlendiricinin işi, dublajcılık

SEMBOLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, simgeleştirmek

SANAYİLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sanayileşmesini sağlamak

SÖMÜRGELEŞTİRME

 1. [isim] Sömürgeleştirmek işi
  • "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık." (Falih Rıfkı Atay)

SIRADANLAŞTIRMA

 1. [isim] Sıradanlaştırmak işi

SENDİKALAŞTIRMA

 1. [isim] Sendikalaştırmak işi

SÜBLİMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir cismi katı durumdan doğrudan doğruya gaz duruma dönüştürmek

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü