Samimiyetsizlik

  1. [isim] Samimi olmama durumu, içtensizlik
    • "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Samimiyetsizlik kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi m , dördüncü harfi i , beşinci harfi m , altıncı harfi i , yedinci harfi y , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi s , onbirinci harfi i , onikinci harfi z , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı s sonu k olan 15 harfli kelime.