Başında S olan 12 harfli 150 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SALDIRMAZLIK

 1. [isim] Birbirine saldırmama durumu
  • "Saldırmazlık antlaşması."

SİYANÜRLEMEK

 1. [-i] Siyanürden geçirmek

SÜZGÜNLEŞMEK

 1. [nsz] Süzgün duruma gelmek

SAİRFİLMENAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uyurgezer

SÖMÜRGECİLİK

 1. [isim] Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, müstemlekecilik, kolonyalizm

SADELEŞTİRME

 1. [isim] Sadeleştirmek işi

SIKILAŞTIRMA

 1. [isim] Sıkılaştırmak işi

SAPTIRICILIK

 1. [isim] Saptırıcı olma durumu

SAYDAMLAŞMAK

 1. [nsz] Saydam bir duruma gelmek, şeffaflaşmak
 2. Belirgin, açık bir duruma gelmek

SAMİMİLEŞMEK

 1. [nsz] İçten olmak, candan davranmak
  • "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı." (Tarık Buğra)

SÜREĞENLEŞME

 1. [isim] Süreğenleşmek işi, müzminleşme

SLOGANLAŞMAK

 1. [nsz] Slogan durumuna gelmek

SPİRİTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tinselcilik

SERTLEŞTİRME

 1. [isim] Sertleştirmek işi

SABIKASIZLIK

 1. [isim] Sabıkasız olma durumu

SARIMSAKLAMA

 1. [isim] Sarımsaklamak işi

SENDİKACILIK

 1. [isim] Aynı meslekte çalışan kimselerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak için birlik olmalarını amaçlayan akım, sendikalizm
 2. Sendikaların etkinliği, sendikalizm
 3. Toplum yaşamında sendikalara önemli bir görev yüklemek amacını güden öğreti, sendikalizm

SÖZLENDİRMEK

 1. [-i] Bir filmi görüntüleriyle eş zamanlı olarak sözlü duruma getirmek
 2. Yabancı bir filmin dilini başka bir dile çevirmek

SAKKAROMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sakkarozölçer

SERTİFİKASIZ

 1. [sıfat] Sertifikası olmayan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü