Sonunda R olan 9 harfli 204 kelime var. R harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde R harfi olan kelimeler listesine ya da başında R harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PÜRÜZALIR

 1. [isim] Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet

İÇDENETİR

 1. [isim] Güvenlik amacıyla bina girişlerinde bulunan, bedendeki veya çantaların içindeki silah, bıçak vb. tehlikeli eşyaların belirlenmesini sağlayan aygıt

TAHSİLDAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
 2. Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici

ULUSSEVER

 1. Ulusunu seven (kimse), milliyetperver

OZONOSFER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ozon yuvarı

KROMOSFER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Renk yuvarı

MÜTENAZIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bakışımlı

GÜLGİLLER

 1. [isim] Çilek, armut, elma, badem vb. türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası

PSİKİYATR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Psikiyatri uzmanı, ruh bilimci

İNDİKATÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gösterge

MÜSTAHZAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
 2. [isim] Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan hazır ilaç, preparat

SÜREYAZAR

 1. [isim] Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf

DESTROYER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Muhrip

POLYESTER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Tahta üzerine sürüldüğünde koruyucu, parlak bir katman oluşturan poliasidin doymamış alkollere veya glikollere etkimesiyle elde edilen kimyasal madde

DÖRTÇEKER

 1. [isim] Çekiş gücünü ön ile arka tekerlekler arasında belli oranda eşit olarak dağıtan sistem

TROPOSFER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atmosferin 11 km kalınlığında olan ilk katmanı

PEYGAMBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi

KONVEKTÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Isıyayar

REGÜLATÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, düzenleyici

SPORLULAR

 1. [isim] Bir hücrelilerin, omurgalı ve omurgasız hayvanlarda asalak olarak yaşayan, çok az hareket edebilen, sporla üreyen bir alt takımı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü