Sonunda N olan 5 harfli 518 kelime var. N harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde N harfi olan kelimeler listesine ya da başında N harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖCEN

 1. [isim] Tavşan yavrusu
 2. Kedi, köpek yavrusu
 3. Domuz yavrusu

KEŞEN

 1. [isim] Zincirden yular veya ayak kösteği

TİRAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
 2. [sıfat] Acımasız, gaddar, despot

ASYÖN

 1. [isim] Ara yön

KOŞİN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Ağır, hareketsiz, bol ve kabarık tüylü bir tavuk ırkı

SIÇAN

 1. [isim] Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
  • "Bir zamanlar hazinemiz tamtakırdı, sıçan düşse başı yarılırdı." (Talât Halman)
 2. Küçük yaştaki hırsız

ÇİMEN

 1. [isim] Kendiliğinden yetişmiş çim
  • "Baş başa uzandık seninle ıslak / Çimenlerine yaz bahçelerinin." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

KEFEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölünün gömülmeden önce sarıldığı beyaz bez, yakasız gömlek, yakasız mintan
  • "Gül değil, arkasında kanlı kefen / Sen misin, sen misin garip vatan?" (Namık Kemal)

SAMAN

 1. [isim] Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrıldıktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanmış sapları
  • "Saman altından su yürüten, ürkek, kaypak görünüşlü insanoğlunu tanımışlığı var." (Yahya Kemal)
  • "Saman gibi bir yaşamdı günlük yaşamım ama her şey dışarıdan bakılınca hiç de kötü değildi." (Erhan Bener)

SEMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Semizlik

VEZİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tartı
 2. Ölçü
  • "Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Divan şairlerimiz aruz vezninde pek güzel kasideler, gazeller yazmışlar." (Burhan Felek)

DÜZEN

 1. [isim] Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
  • "Onun kendi yaşayışına yeni bir düzen vermesi gerekiyordu." (Tarık Buğra)
  • "Yatak odasını düzene sokmakla meşguldü." (Refik Halit Karay)
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması
  • "Ağaçlarla evler arasında bir düzen kurmadıkça bir şehrin tadı tuzu kalır mı?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "Şu sazıma bir düzen ver." (Âşık Ali İzzet Özkan)
 3. Yerleştirme, tertip
  • "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim
 5. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo
 6. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo
 7. Dolap, hile
  • "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak." (Ercüment Ekrem Talu)
 8. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort
 9. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri
  • "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var." (Nezihe Meriç)
 10. Alet edevat takımı
 11. Bez dokuma tezgâhı

İNTAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mikroptan ileri gelen hastalık
  • "Yaranın intan ile karışması sizi fazla zayıf düşürmüş." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kokuşma, kötü kokma

ÖLGÜN

 1. [sıfat] Diriliği, canlılığı, tazeliği kalmamış, pörsümüş, solmuş
  • "Bataklıklardan henüz sazlar süzgün, nilüferler çürük, kurbağalar yorgun ve sular ölgün değildi." (Refik Halit Karay)
 2. Gücü azalmış, zayıflamış
  • "Canlı olmaya çalışan ölgün adımlarla kapağı odasına attı." (Haldun Taner)

AFSUN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Büyü

HİZAN
...
LAÇİN
...
LEĞEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten yayvan kap
  • "Adam, önündeki leğene eğilmiş, bardak yıkıyordu." (Necati Cumalı)
 2. Gövdenin arka veya alt ucunda bulunan, bir yandan omurganın bel bölümüyle, öte yandan bacaklarla eklemlenen kemik çatı, havsala

ARGIN

 1. [sıfat] Yorgun, zayıf, bitkin
  • "Bir beyaz taycağız bakımsız, argın." (Ömer Seyfettin)
 2. Beceriksiz

CİBİN

 1. [isim] Sinek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü