Sonunda KALMAK olan 6 kelime var. KALMAK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde KALMAK olan kelimeler listesine ya da başında KALMAK olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

ARTAKALMAK, BAKAKALMAK, DONAKALMAK, KALAKALMAK, ŞAŞAKALMAK

6 Harfli Kelimeler

KALMAK


Kelime bulma makinesi

A A K K L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

KALKMA, KALMAK

5 Harfli Kelimeler

AKMAK, ALMAK, KAKMA, KALAK, KALMA, MAKAK, MALAK

4 Harfli Kelimeler

AKAK, AKMA, ALMA, AMAL, KAKA, KALA, KAMA, LAKA, LAMA, MALA

3 Harfli Kelimeler

AKA, ALA, AMA, KAK, KAL, KAM, LAK, LAM, MAL

2 Harfli Kelimeler

AK, AL, AM, LA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DONAKALMAK

 1. [nsz] Şaşırıp bir süre ne yapacağını, ne diyeceğini bilememek
  • "Kaşlarını kaldırarak kafasını salladığı saniye donakalmıştım." (Sermet Muhtar Alus)

BAKAKALMAK

 1. [nsz] Şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilmez durumda kalmak
  • "Bakakalırım giden geminin ardından / Atamam kendimi denize dünya güzel" (Orhan Veli Kanık)

KALAKALMAK

 1. [nsz] Bir şey veya durum karşısında şaşırmak
 2. Güç durumda kalmak
  • "Arka tekerler alıp başını geçti gitti. Kırk yolcu yolun ortasında kalakaldık." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)

ARTAKALMAK

 1. [-den] Artmak, geriye kalmak, fazla bulunmak
  • "Artakalan para ile çocuk pek güç geçiniyordu." (Halit Fahri Ozansoy)

ŞAŞAKALMAK

 1. [-e] Çok şaşırmak, şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek
  • "Babam bu dostunu görmeye gittikçe onun bir bekleyişten ibaret hayatına şaşakalırmış." (Abdülhak Şinasi Hisar)

KALMAK

 1. [nsz] Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
  • "Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı." (Tarık Buğra)
  • "Kaldı ki bugün propaganda da yasaktır." (Haldun Taner)
  • "Bana kalırsa siz yanılıyorsunuz."
 2. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak
  • "Arabada yalnız dört çocuk kalmıştı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Ona kalsa bize hiçbir şey vermez."
 3. [-de] Konaklamak, konmak
  • "Hemen karargâha yerleşmezsem ne geri dönebilir ne de otelde kalabilirdim." (Falih Rıfkı Atay)
 4. [-le] Oturmak, yaşamak, eğleşmek
  • "Tam beş sene benimle beraber kaldı." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Hayatını sürdürmek, yaşamak
  • "O aileden bir bu çocuk kaldı."
 6. Varlığını korumak, sürdürmek
  • "Eniştemizin iptidai kalmış huyları da vardı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 7. [-de] Oyalanmak, vakit geçirmek
  • "Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı." (Necati Cumalı)
 8. Sınıf geçmemek
  • "Çocukların içinde kalanlar da var geçenler de."
 9. [-de] İşlemez, yürümez duruma gelmek
  • "Araba yarı yolda kaldı."
 10. [-e] Geriye atılmak, ertelenmek
  • "Mahkeme ayın on sekizine kaldı." (Sait Faik Abasıyanık)
 11. [-de] Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak
  • "Oda duman içinde kaldı."
 12. [-de] Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek
  • "Bugün iş maddesinde kaldık."
 13. [-den] Miras olarak geçmek
  • "Çiftlik ana babasından kalmış."
 14. [-den] Yapamamak
  • "Misafir geldi, gezmeden kaldık."
 15. Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak
  • "Refika, valide, iki kerime kaldık mı biz iki bin kuruş tekaüt maaşına." (Haldun Taner)
 16. [-le] Yetinmek
  • "Yalnız dayak atmakla kalmadı, onu işinden de çıkardı."
 17. [-le] Sınırlanmak, bitmemek
  • "Amasya'da iken karşılaştığımız vaziyet yalnız Şeyh Recep Vakası ile kalmadı." (Atatürk)
 18. Herhangi bir durumu sürdürmek
 19. [yardımcı fiil] Olmak, herhangi bir durumda bulunmak
  • "Fatma'nın yemek çantası olmasaydı, dün aç kalmıştık." (Falih Rıfkı Atay)
 20. [yardımcı fiil] Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e), -ıp (-ip) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur
  • "Bakakalmak."
  • "Şaşakalmak."
  • "Donakalmak. Şaşırıp kalmak. Donup kalmak."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü