Başında G olan 6 harfli 212 kelime var. G harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde G harfi olan kelimeler listesine ya da sonu G harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÜRGEN

 1. [isim] Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarda çok yetişen, kerestesi değerli bir ağaç, karagürgen (Carpinus betulus)
  • "Gürgen dibine vardım / Oyma alırım oyma" (Halk türküsü)
 2. [sıfat] Bu ağaçtan yapılmış

GÜLŞEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gül bahçesi

GEÇMEZ

 1. [sıfat] Kullanımı olmayan
 2. Değerini yitirmiş

GEVMEK

 1. [-i] Ağızda katı bir şey çiğnemek, geviş getirmek

GASPÇI

 1. [isim] Gasp yapan kimse

GAYELİ

 1. [sıfat] Amacı olan

GÖVERİ

 1. [isim] Sebze

GLOKOM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karasu

GARİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şaşılacak şey, yadırganacak şey

GERDEL

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Süt vb. şeyler koymaya, hayvanlara yem vermeye yarayan kova biçiminde tahta veya deriden kap
 2. Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç veya pirinç çemberli tahta kova

GÖLOVA
...
GAMALI

 1. [sıfat] Bazı eski dinlerin ve Nazizmin sembolü olan, uçları Yunancanın gama harfi biçiminde kırılmış (haç)
  • "Gamalı haç."

GEZLİK

 1. [isim] Eğri kılıçların ağız bölümü

GÜLLÜK

 1. [isim] Gül bahçesi veya gülü çok olan yer

GÖKŞİN

 1. [isim] Maviye yakın renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan

GÜZLÜK

 1. [sıfat] Güzün yapılan
  • "Güzlük ekim."
 2. [isim] Güzün ekilen tahıl

GEZGİN

 1. Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah

GERİCİ

 1. [sıfat] Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), ilerici karşıtı, mürteci

GEZİCİ

 1. [sıfat] Gezgin
  • "Gezici esnaf."
 2. Halka yardım amacıyla hizmet götüren

GIYABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir kimse bulunmadığı sırada yapılan, verilen
  • "Gıyabi hüküm."
 2. Uzaktan, görüşmeden olan
  • "Birbirine benzer yaşayanlar arasındaki gıyabi dostluk alakasını içimizde taşıyoruz." (Peyami Safa)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü