Başında G olan 15 harfli 20 kelime var. G harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde G harfi olan kelimeler listesine ya da sonu G harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GECEKONDULAŞMAK

 1. [nsz] Gecekondu sayısı çoğalmak

GELENEKLEŞTİRME

 1. [isim] Gelenekleştirmek işi

GELENEKSELLEŞME

 1. [isim] Gelenekselleşmek durumu

GENÇLEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Gençleştirme işi yapılmak

GEREKÇELENDİRME

 1. [isim] Gerekçelendirmek işi veya durumu

GÜNCELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Güncel duruma getirmek, aktüelleştirmek
  • "En yapay, en saçma sorunları bile güncelleştirip kitleye mal etmekte üstüne yoktu." (Tahsin Yücel)

GÖREVLENDİRİLME

 1. [isim] Görevlendirilmek işi

GLOBALLEŞTİRMEK

 1. [-i] Küreselleştirmek

GÖÇMENLEŞTİRMEK

 1. [-i] Göçmen durumuna getirmek

GASTROENTEROLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sindirim bilimci

GÜMRÜKLENDİRMEK

 1. [-i] Bir malın gümrük işlemlerini yaptırmak

GÜLÜNÇLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gülünç duruma getirmek

GENELLEŞTİRİLME

 1. [isim] Genelleştirilmek işi

GÜÇLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Güçlendirici olma durumu

GÖKKUZGUNGİLLER

 1. [isim] En iyi bilinen türü gökkuzgun olan gökkuzgunumsular takımının, gökkuzgunlar alt takımına giren bir familya

GÜZELLEŞTİRİLME

 1. [isim] Güzelleştirilmek işi

GERÇEKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

GERGİNLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gergin duruma getirmek

GARPLILAŞTIRMAK
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü