Başında FE olan 9 harfli 32 kelime var. FE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde FE olan kelimeler listesine ya da sonu FE ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında FE bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FESHETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Verilmiş bir yargıyı kaldırmak, bozmak
 2. Kapatmak, dağıtmak

FERAHFEZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde, yegâh perdesinde karar kılan makamlardan biri

FEODALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Derebeylik sistemi

FETVAHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müftünün makamı
 2. Şeyhülislam kapısı

FERSİZLİK

 1. [isim] Fersiz olma durumu
  • "Bakışlarında zerre kadar dalgınlık, fersizlik göremiyorum." (Refik Halit Karay)

FETTANLIK

 1. [isim] Fettan olma durumu

FEODALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Derebeylik

FEVKALADE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
  • "Çok güzel bir kadın, kumral, orta boylu ama çok mütenasip, fevkalade endamlı." (Refik Halit Karay)
 2. Aşırı, çok fazla
  • "Eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş." (Haldun Taner)
 3. [ünlem] "Çok iyi, çok üstün, çok güzel" anlamlarında beğeni ifade eden bir söz
  • "Yemek nasıldı?- Fevkalade!"

FETHETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Bir yeri veya ülkeyi savaşarak almak, ülke açmak
  • "Mekânı fethetmek bir marifettir fakat mekânla beraber zamanı da fethetmek yüz misli değerindedir." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Herkesin takdirini, övgüsünü kazanıp kendine hayran bırakmak
  • "Fettan bir kızcağız, İstanbul'u fethetmişti." (Ercüment Ekrem Talu)

FEDAKARCA
...
FENALAŞMA

 1. [isim] Fenalaşmak işi
  • "Mebrure, Hatice'nin böyle birdenbire fenalaşmasından ürkerek ayağa kalktı." (Peyami Safa)

FERACESİZ

 1. [sıfat] Ferace giymemiş olan

FERAHNÜMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir makam

FEODALLİK

 1. [isim] Derebeylik, derebeyi olma durumu
  • "Osmanlı hâkimiyeti Sırp feodalliğine nihayet verdiği için halk yığınları memnundu." (Falih Rıfkı Atay)

FERAHLAMA

 1. [isim] Ferah duruma gelme

FELAKETLİ

 1. [sıfat] Felaket getiren
  • "İki felaketli muharebe arasındaki..." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

FENLENMEK

 1. [nsz] Yaşına göre bilmemesi gereken şeyleri öğrenmiş olmak
  • "Ben seni alık sanıyordum ama sen epey fenlenmişsin." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

FELEKİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gök bilimi

FEYZALMAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-den] Etkilenmek, olgunlaşmak, ders almak
  • "Umarız ki güzel yazılarınıza burada da devam edeceksiniz. Biz onlardan çok feyzaldık." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

FENOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Belirti bilimi ile ilgili

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü