Başında FE olan 7 harfli 33 kelime var. FE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde FE olan kelimeler listesine ya da sonu FE ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında FE bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FEVERAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Fışkırma, kaynama
  • "Beni dinlemeden öyle feveran etme ... hiddetlenme!" (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Birdenbire öfkelenme, köpürme, parlama
  • "Sabırlı olmak, parlamamak, duygusal feveranlardan uzak kalmak hassası da bizde çok eksik." (Haldun Taner)

FERHANE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray

FETVACI

 1. [isim] Fetva veren kimse
 2. Gereksiz yere ve olmayacak emirler veren kimse

FERAGAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
  • "Beni çıkardığı tahtımdan arzumla feragat edeceğim." (Refik Halit Karay)

FERMUAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, karşılıklı dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan oluşan düzenek, cırcır, carcur

FESATÇI

 1. [isim] Arabozan
  • "Fesatçı ve fırsatçı olduğu kadar korkak bir adamdı." (Falih Rıfkı Atay)

FEZLEKE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Özet, hülasa
 2. Bir kararın kısaca yazılması

FEYEZAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Taşma, taşkın, seylap
  • "Kıranları ve zelzeleleri, feyezanları ve harpleri görmüşlerdir." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bereket

FERSUDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Eskimiş, yıpranmış, aşınmış

FERİZLİ
...
FEDAKAR
...
FELAKET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela
  • "İnsanların korkması icap eden en büyük felaket, kötü ahlaktır." (Samiha Ayverdi)
 2. [sıfat] Çok kötü
  • "Felaket bir yazı."
 3. [sıfat] Şaşırtıcı, hayrete düşürücü
  • "Bu kız felaket."

FERİŞTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Melek

FELSEFE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
  • "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur." (Necati Cumalı)
  • "Sana su şehirlerinin felsefesini yaptım." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü
  • "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."
  • "Saldırmak onun içgüdülerinden biridir ve yöntemi çekiçle felsefe yapmaktır." (Salâh Birsel)
 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi
  • "Sokrates felsefesi."
 4. Dünya görüşü
  • "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız." (Haldun Taner)
 5. Bir konuda soyut düşünüş
  • "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor." (Halide Edip Adıvar)

FERASET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlayış, seziş, sezgi
  • "Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum." (Aka Gündüz)
 2. Zekâ

FEVVARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Fıskiye

FENOMEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Olay
  • "Güneşin batıdan doğması gibi olağanüstü bir fenomen sayılmalıdır bu." (Haldun Taner)
 2. Görüngü

FEDERAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Federasyon durumunda birleşmiş olan

FELSEFİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin
  • "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir." (Anayasa)

FERMENT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Maya (I)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü