Başında FE olan 5 harfli 30 kelime var. FE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde FE olan kelimeler listesine ya da sonu FE ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında FE bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FEHVA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlam
 2. Kavram, terim, deyim

FENCİ

 1. [isim] Fenle uğraşan kimse
 2. Fen konularında ders veren öğretmen

FESAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bozukluk
  • "Mide fesadı. Ahlak fesadı."
  • "... resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ... suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar." (Anayasa)
 2. Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk
  • "Birçokları kahveleri fesat yatağı saymayı sürdürürler." (Salâh Birsel)
 3. Hile
 4. [sıfat] Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse)
  • "Sen de ne fesat adamsın!"
 5. [sıfat] Karıştırıcı, ara bozucu (kimse)

FETİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

FENNİ
...
FESİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma
  • "Fesih kararı."
 2. Dağıtma, dağıtılma
  • "Parlamentonun feshi."

FECİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tan vakti
  • "Baktık geceden fecre kadar ellerde / Yıldızlara yükselen kadehler gördük." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Tan kızıllığı
  • "Bu fecir dediğimiz aydınlanmanın başını belli etmek için ak iplikten kara ipliği seçmek kıstas sayılmıştır." (Burhan Felek)

FERİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok sevinçli, neşeli

FETİŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, put
 2. Uğurlu sayılan şey
 3. Tapınırcasına sevilen şey veya kimse

FEKÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta

FENOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik

FERAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Bol, geniş
  • "Ferah bir ev."
 2. Havadar, aydınlık, iç açıcı (yer)
  • "Bu kahvenin ferah ve sevimli bir taraçası vardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

FETÜS

 1. [isim] Embriyonun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu

FELEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gök, gökyüzü, sema
  • "Oyuna bir de kalender, feleğin çemberinden geçmiş ihtiyar komiser koyacaksınız." (Haldun Taner)
  • "Bir gün burada koyu ateş renginde bir hotoz görmüştür ki feleğini şaşırmıştır." (Salâh Birsel)
  • "Desenize ki işimiz iş; felekten öyle bir gün çalacağız." (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Dünya, âlem
 3. Talih, baht, şans
  • "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuya kaldı." (Cemil Meriç)
 4. Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı

FERDA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Erte, yarın
  • "Ferdası sabah İstanbul trenine bindim." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Gelecek zaman, yarın

FENİK

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Alman markının yüzde biri
  • "Ömrü boyunca fenik bahşiş almamış postacı, adamın aklını oynatmış olmasından korktu." (Haldun Taner)
 2. Çok az para

FETHA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üstün (II)

FERDİ
...
FEVRİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birdenbire, düşünmeden yapan
  • "Bir kere fevri, hemen parlar, kızınca gözü dünyayı görmez." (Atilla İlhan)

FERDE

 1. [isim] Küçük denk, top
  • "Bir ferde ipek."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü