Başında F olan 9 harfli 166 kelime var. F harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde F harfi olan kelimeler listesine ya da sonu F harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FOLKLORİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Halk bilimi ile ilgili

FERSİZLİK

 1. [isim] Fersiz olma durumu
  • "Bakışlarında zerre kadar dalgınlık, fersizlik göremiyorum." (Refik Halit Karay)

FEVKALADE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
  • "Çok güzel bir kadın, kumral, orta boylu ama çok mütenasip, fevkalade endamlı." (Refik Halit Karay)
 2. Aşırı, çok fazla
  • "Eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş." (Haldun Taner)
 3. [ünlem] "Çok iyi, çok üstün, çok güzel" anlamlarında beğeni ifade eden bir söz
  • "Yemek nasıldı?- Fevkalade!"

FLİTLEMEK

 1. [-i] Flit vb. kullanarak bir yere ilaç püskürtmek

FİLİZLEME

 1. [isim] Filizlemek işi

FİLHAKİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Gerçekten, doğrusu, hakikaten
  • "Yoktum, filhakika Manastırlı Salih Paşa'yı tebrike gitmiştim." (Atilla İlhan)

FIRINLAMA

 1. [isim] Fırınlamak işi

FLORESANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Florışı

FEDAKARCA
...
FIRFIRSIZ

 1. [sıfat] Fırfırı olmayan

FRANSİYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan, aktinyumdan elde edilen radyoaktif element (simgesi Fr)

FOŞURDAMA

 1. [isim] Foşurdamak işi

FOTOMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] lşıkölçer

FALANINCI

 1. [sıfat] Söylenmesi gerekli görülmeyen sıra sayısı yerine kullanılan bir söz, filanıncı
  • "Falanıncı evin falanıncı katına diye yazarsınız."

FARKLILIK

 1. [isim] Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık
  • "Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki farklılıkları ölçüyorum." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik

FASILASIZ

 1. [sıfat] Kesintisiz
 2. Durmadan, ara vermeden, biteviye
  • "Biraz durursa yere yıkılacağını sanarak fasılasız yürüyordu." (Peyami Safa)

FISLANMAK

 1. [nsz] Fıslama işi yapılmak

FÜNİKÜLER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dağlarda, engebeli arazilerde germe ve çekme halatlarıyla hareket ettirilen, raylı taşıma sistemi

FİLİPİNLİ
...
FOTOMETRİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Işık ölçümü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü