Başında F olan 8 harfli 184 kelime var. F harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde F harfi olan kelimeler listesine ya da sonu F harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FİDELEME

 1. [isim] Fidelemek işi

FORMALIK

 1. [sıfat] Forma yapmak için ayrılmış, forma yapmaya uygun
  • "Formalık kumaş."
 2. Herhangi bir sayıda forması olan
  • "Kitap dediği tek formalık şeylerdi." (Necati Cumalı)

FUNDALIK

 1. [isim] Funda ile kaplı yer
  • "Çok geçmeden bölük, arkasında ince bir toz bulutu bırakıp dikenli fundalıklar arasından tespih dizisi gibi aktı." (Atilla İlhan)

FEYZALMA

 1. [isim] Feyzalmak işi

FÜTÜRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gelecekçilik

FİTNELİK

 1. [isim] Karıştırma, çekiştirme, ara bozma
  • "Nadide Hanım, onun bir fitneliği yüzünden altı ay Feridun Bey'le dargın durmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

FUNAFUTİ
...
FETİŞİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Fetişizmi uygulayan (kimse, görüş)
 2. Fetişizme düşkün (kimse)

FİLATELİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pulculuk, pul koleksiyonculuğu

FAALİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
  • "İstasyonda bir faaliyet vardı." (Aka Gündüz)
  • "Sendikalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar." (Anayasa)
 2. İşler durumda olma, etkinlik
  • "Casusların en çok faaliyet gösterdikleri liman da burasıydı." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
  • "Bir siyasi grup, başka cinsten bir faaliyete geçmiş görünüyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

FOSLATMA

 1. [isim] Foslatmak işi

FAYTONCU

 1. [isim] Fayton süren kimse

FERAHNAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

FOKSTROT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dört tempolu bir dans
  • "Fokstrotta uzun boylu konuşamam." (Mahmut Yesari)

FINDIKLI
...
FITRATEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Yaradılıştan
  • "Okuyup yazması da ötekilerden fazla, fıtraten de müsait." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

FAKİRANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Fakir gibi, fakire uygun düşen
  • "Renksiz, fakirane bir hayat, cazibesiz ve yabancı bir erkek." (Reşat Nuri Güntekin)

FRAMBUAZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ahududu

FALAKALI

 1. [sıfat] Falakası olan

FERİŞTAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] En iyi, en üstün

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü