Başında F olan 6 harfli 138 kelime var. F harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde F harfi olan kelimeler listesine ya da sonu F harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FUARCI

 1. [isim] Fuar işleriyle uğraşan kimse

FRİTÖZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yiyecekleri özellikle patatesi kızartmaya yarayan özel kap

FAÇALI

 1. [sıfat] Havalı, gösterişli

FALANJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski Yunanlarda, özellikle Makedonya yayalarının çekirdeğini oluşturan mızraklı alay
 2. Bazı ülkelerde yarı askerî, siyasi kuruluş
  • "İspanya Ulusal Falanjı."

FERNEZ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Sünger toplamak için kullanılan makineli dalma aracı

FOSFOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97, yoğunluğu 1,83 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, zehirli bir element (simgesi P)
  • "Fosfor, hafif bir sürtüşme ile alev alev yanmaya başlar."

FARSÇA
...
FOSGEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karbonmonoksit ile klordan meydana gelen boğucu bir gaz

FLURYA

 1. [isim] İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)

FONDİP

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [zarf] Sonuna kadar, bir solukta, bir dikişte

FAŞİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İtalya'da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı düzen
 2. Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti

FANGRİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Mercan türünden bir balık

FEDERE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir federasyona bağlı olan
 2. [isim] Bir konfederasyonun üyesi

FRAKLI

 1. [sıfat] Frakı olan
  • "İki kişilik bir sedirin üstünde siyah fraklı adamın karşısında oturuyor." (Halide Edip Adıvar)

FİRUZE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Küpe ve yüzük taşı gibi süslemede kullanılan, mavi renkli, saydam olmayan hidratlı doğal alüminyum ve fosfattan oluşan değerli bir mineral

FAÇUNA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Halatın örselenecek yerine tel veya sicimle yapılan sargı

FINDIK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun genellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen, boyu 6-7 m, yaygın tepeli bir ağaççık (Corylus avellana)
 2. Bu ağaççığın sert bir kabuk içinde bulunan yağlı, nişastalı ürünü
 3. Hileli zar

FARAZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Diyelim ki, sayalım ki, tutalım ki, varsayalım ki
  • "Faraza bendeniz beyefendi, ne ticaret yapabilirim ne memuriyet." (Sait Faik Abasıyanık)

FİSKOS

 1. [isim] Başkalarının duyamayacağı biçimde gizli ve alçak sesle konuşma
  • "Aralarında bir fiskos geçti."
  • "Düşüncelerimizi açık seçik ortaya koymak yerine fiskos etmeyi yeğleriz." (Tomris Uyar)

FASİLE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Familya
  • "Hepsi de bu asrın bir nevi insan fasilesine mensuptular." (Peyami Safa)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü