Başında F olan 4 harfli 69 kelime var. F harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde F harfi olan kelimeler listesine ya da sonu F harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FULE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Adım aralığı
  • "Şimdi geniş fulelerle bayır aşağı koşarken, aferin be, hamlamamışız, diyordu." (Haldun Taner)

FEKE
...
FİNO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Çok tüylü küçük bir köpek türü
 2. Esrar

FORM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Biçim, şekil
  • "Her çeşit üslup ve form sanat yaratması için yararlı olabilir." (Haldun Taner)
  • "Güreşçilerimiz formda olmak zorundadır."
 2. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu
 3. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge

FÖTR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumuşak keçe
  • "Fötr şapkası, şapkadan başka her şeye benziyor..." (Kemal Tahir)
 2. [sıfat] Bu keçeden yapılmış (şapka)

FİİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İş, davranış
  • "Dava insanın, ben daha çok işe yararım kanaatine varması ve bunu fiile koyabilmesidir." (Burhan Felek)
 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem

FREN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma

FERT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birey
  • "Mustafa Kemal bir fert değil, bir timsaldir." (Yahya Kemal Beyatlı)

FLAŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fotoğraf çekiminde ışık yeterli olmadığında bir görüntüyü net almak için kullanılan çok kısa süreli ve güçlü parıltı
 2. Fotoğraf çekiminde güçlü parıltıya gereksinim duyulduğunda kullanılan lamba
 3. [sıfat] İletişimde üstünlüğü, önceliği olan, önemli (haber)
 4. [sıfat] Gösterişe, ilgiye düşkün
 5. [sıfat] Ünlü, gözde
  • "O günlerin şimdi çoğu unutulmuş flaş imzaları arasında bile ilgiyi hemen çeken iki şair." (Tomris Uyar)

FİRE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Her tür ticari malda kuruma, dökülme, bozulma vb. sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
  • "Sabun kuruyunca çok fire verir."
 2. Bir iş yapılırken çıkan artık parça

FRER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancılara ait okullarda görevli papaz
  • "Mektepte arkadaşlarına hükmeden frerlerden hiç korkmadı." (Ömer Seyfettin)

FEVK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üst
  • "Yüz kartalın kanadından daha kuvvetli kanatlarla bulutların fevkine çıktık." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Yukarı

FUTA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İpekli peştamal
  • "Karşı kahvenin çırağı bacağındaki zıpkasını örten futasıyla dört kahve getirdi." (Memduh Şevket Esendal)

FAÇA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] İskambil destesinin en altındaki kâğıt
 2. Yüz, çehre, surat
 3. Giysi
 4. Yüklü geminin bordasındaki su düzeyi ile boş geminin bordasındaki su düzeyi arasında kalan bölüm

FİDE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek

FONT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dökme demir, pik (I)

FAVA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bakla tanelerinin kabuğu soyulduktan sonra yapılan zeytinyağlı yemek

FEVÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsan kalabalığı

FAAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
  • "Medeni milletlerarasında faal bir unsur olabileceğimizi ispat etmemiz lazımdır." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Çalışır durumda olan
 3. Etkin

FAİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
 2. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü