Başında F olan 3 harfli 30 kelime var. F harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde F harfi olan kelimeler listesine ya da sonu F harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FOK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)

FON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak
  • "Karşılıklı paralar fonundan beş yüz milyon lira Millî Savunma hizmetlerine tahsis edilmişti." (Atilla İlhan)
 2. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi
 3. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü
 4. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı
 5. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm
 6. Bir kumaşın alt dokusu

FÖN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sıcak, kuru ve sert esen bir tür rüzgâr
 2. Bu rüzgârı veren bir aletle saçı kurutup biçim vererek tarama

FAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği
  • "Taksi yaklaşırken farların ışıkları gittikçe güçlenerek yukarılara doğru tırmandı." (Necati Cumalı)

FEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma

FEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad
  • "Fen fakültesi."
 2. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik
  • "Edison, bilimden çok fenne hizmet etmiştir."
 3. Bilim, bilgi
  • "Hocalar dinde, hekimler fende ayıp yok, derlerdi." (Falih Rıfkı Atay)
 4. Hile, hilekârlık
  • "Erkeğin en budalası yine karısını aldatmak fennini bulur." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

FİŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Prizden elektrik akımı almaya yarayan araç
 2. Alışverişlerde ödenen paranın miktarını, vergilerini, alışverişin yapıldığı tarihi gösteren belge
 3. Bir eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yapraklarından her biri
 4. Kumarda, bazı alışveriş işlerinde para yerine kullanılan pul vb. şey
 5. Bir işi yaptırmak veya gereken sıranın alındığını belirtmek için bir koçandan koparılmış kâğıtlardan her biri, makbuz
  • "Fiş almak. Fiş kesmek."
 6. Okuma yazma öğretiminde kullanılan, üzerine hece, kelime, cümle yazılı karton parçası

FEL

 1. [isim] Görüngü

FIR

 1. [zarf] Fırıl fırıl
  • "Kızı, annesinin çevresinde fır dönüyor."
 2. [isim] Piç, fırlama

FİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Birini başkasına karşı kışkırtma

FAŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Açığa vurulma, ortaya dökülme
  • "Bu telaffuz, onun dadılı, matmazelli geçmiş çocukluğunun izlerini de faş ederdi." (Haldun Taner)
  • "Sırrının faş olduğu gün ona ölümden başka çıkar yol kalmazdı." (Refik Halit Karay)

FER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Parlaklık, aydınlık
 2. Gözdeki canlılık
  • "Otuz yaşıma gelmeden gözlerimin feri sönmüştü." (Halide Edip Adıvar)
 3. Güç, kuvvet, nüfuz

FAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma, bakı
  • "Ben bütün fallara, bütün rüyalara, bütün itikatlara inanırım." (Peyami Safa)
  • "Tutun birer niyet de açayım size birer maydanozlu fal!" (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Para ile fala baktığı hâlde geçim sıkıntısından kurtulamıyor." (Reşat Nuri Güntekin)

FUT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] 30,480 cm'ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem

FUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Taşkırangillerden, birçok türü bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
 2. Küçük taneli bir bakla türü

FAZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik geriliminde evre

FES

 1. [isim] Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık

FİĞ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Baklagillerden, hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki (Vicia sativa)

FİN
...
FİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas)
 2. Satrançta çapraz hareket ettirilen taş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü