Sonunda DÜRMEK olan 21 kelime var. DÜRMEK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde DÜRMEK olan kelimeler listesine ya da başında DÜRMEK olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ÇÖZÜNDÜRMEK, DÜŞÜNDÜRMEK, SÜRÜNDÜRMEK

9 Harfli Kelimeler

BÖLDÜRMEK, BÜZDÜRMEK, ÇÖĞDÜRMEK, ÇÖZDÜRMEK, DÖNDÜRMEK, DÖVDÜRMEK, GÖRDÜRMEK, GÜLDÜRMEK, SÖNDÜRMEK, SÖVDÜRMEK, SÜNDÜRMEK, SÜRDÜRMEK, SÜZDÜRMEK, TÜYDÜRMEK, YÜZDÜRMEK

8 Harfli Kelimeler

ÖLDÜRMEK, ÖRDÜRMEK

6 Harfli Kelimeler

DÜRMEK


Kelime bulma makinesi

D E K M R Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

DÜRMEK

5 Harfli Kelimeler

DÜRME, ÜRKME

4 Harfli Kelimeler

DERK, KREM, KÜME, KÜRE, ÜREM

3 Harfli Kelimeler

DEK, DEM, DÜK, EKÜ, ERK, KEM, KER, KÜR, ÜRE

2 Harfli Kelimeler

DE, EK, EM, ER, KE, ME, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÜRÜNDÜRMEK

 1. [-i] Sürünme işini yaptırmak, sürünmesine sebep olmak
 2. Güçlük ve sıkıntıya uğratmak

ÇÖZÜNDÜRMEK

 1. [-i] Çözünmesini sağlamak

DÜŞÜNDÜRMEK

 1. [-i] Düşünmesine sebep olmak, düşünmesine yol açmak
 2. Akla getirmek, hatırlatmak, önceden kestirmek
  • "Yeryüzünde büyük işler görmeye layık bir millet olduğumuzu düşündürecek, on sekiz milyonu altmış milyona, seksen milyona çıkaracaktır." (Orhan Seyfi Orhon)
 3. Tasalandırmak, kaygılandırmak

TÜYDÜRMEK

 1. [-i] Çalmak, aşırmak
 2. Uzaklaştırmak

DÖNDÜRMEK

 1. [-i] Dönmesini sağlamak
  • "Oğlu başını arkaya döndürdü." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Lafı döndürdüm dolaştırdım, mutfağın sırrına getirdim." (Ömer Seyfettin)
 2. [-i] Başarısız saymak, geri çevirmek
  • "Sınavda döndürmüşler."
 3. Çevirmek, ... bir duruma getirmek
  • "Beni serseme döndürdü."
 4. Düzene koymak, yönetmek
  • "Tek başına bütün evi döndürüyor."

BÜZDÜRMEK

 1. [-i] Büzmek
  • "Giysisinin belini büzdürüp vücuduna uydurdu."
 2. [-i] Büzme işini birine yaptırmak

BÖLDÜRMEK

 1. [-i] Bölme işi yaptırılmak

YÜZDÜRMEK

 1. [-de] Yüzmesini sağlamak veya yüzme işini yaptırmak
  • "Burada değil, karşı kıyıda yüzdürüyorlar."
 2. [-i] Batmış veya oturmuş tekneyi suyun yüzüne çıkarıp yüzer duruma getirmek
  • "Batık gemileri yüzdürdüler."

ÇÖZDÜRMEK

 1. [-i] Çözme işini yaptırmak

SÖNDÜRMEK

 1. [-i] Ateş ve ışığın yanmasına, aydınlatmasına son vermek
  • "Parmağının ucuna kadar gelen alevi yere atıyor, terliğiyle basarak söndürüyor." (Peyami Safa)
 2. Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
  • "Çocuk balonu söndürdü."
 3. Tutku ve duyguları yatıştırmak, etkisiz duruma getirmek
  • "Böyle zamanlarda Hacı'da ateşi ateşle söndürmekten başka çare olmadığını bilirim." (Reşat Nuri Güntekin)

GÖRDÜRMEK

 1. [-i] Görme işini yaptırmak
 2. Bir işi başkasına yaptırmak

SÜRDÜRMEK

 1. [-i] Sürme işini yaptırmak
  • "Parmaklıklara boya sürdürdü."
 2. Bir durumun, bir şeyin sürmesini, olmasını sağlamak
  • "Bugün de sürdürdüğü hizmetleri onu güvenilir kişi yapmış." (Tarık Dursun K)

SÜNDÜRMEK

 1. [-i] Bir şeyi çekerek uzatmak, esnetmek

SÖVDÜRMEK

 1. Sövme işini yaptırmak veya sövmesine yol açmak

SÜZDÜRMEK

 1. [-i] Süzme işini yaptırmak

GÜLDÜRMEK

 1. [-i] Gülmesine sebep olmak
  • "Ağlatmayı geçtik, hiç değilse kendime güldürmeden çalabilsem." (Haldun Taner)

DÖVDÜRMEK

 1. [-i] Dövme işini yaptırmak

ÇÖĞDÜRMEK

 1. [nsz] İşemek
 2. İleri doğru fışkırtmak

ÖLDÜRMEK

 1. [-i] Bir canlının hayatına son vermek
  • "Öldüreceği, laf söyleteceği adamı diri diri fırına kor, gözünün önünde yakardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Bitkinin solarak kurumasına sebep olmak
  • "Susuzluktan çiçekleri öldürdü."
 3. Çok üzmek
  • "Ölüm bir eve girince sağ kalanları da biraz öldürüyor." (Peyami Safa)
 4. Aşırı yormak
 5. Boşuna geçmek
  • "Bütün bir günü öldürdük."
 6. Ölmesine yol açmak
  • "Bu adamı içki öldürdü."
 7. Sağlığını bozmak, rahatsızlık vermek
  • "Bu hava bizi öldürüyor."
 8. Yok olmasına, ortadan kalkmasına, azalmasına yol açmak
  • "Savaş birtakım sanayi kollarını öldürdü."
 9. Etkisini ve gücünü azaltmak
  • "Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın, kendini yaşarken öldürmüyor mu?" (Haldun Taner)
 10. Bazı şeylerin diriliğini, tazeliğini veya sertliğini gidermek
  • "Soğanı tuzla ezip öldürmek."

ÖRDÜRMEK

 1. [-i] Örme işini yaptırmak, örmesini sağlamak
  • "Yün gelmiş, kızınıza bir kazak ördüreceksiniz." (Orhan Seyfi Orhon)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü