Sonunda ş olan 7 harfli 339 kelime var. Ş harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ş harfi olan kelimeler listesine ya da başında ş harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GİYİNİŞ

 1. [isim] Giyinme işi veya biçimi
  • "Giyinişi, davranışları, konuşması ile yazdıklarına benzeyerek yaşadı." (Necati Cumalı)

AÇTIRIŞ

 1. [isim] Açtırma işi veya biçimi

KABAŞİŞ

 1. [isim] Kabakulak

KOPARIŞ

 1. [isim] Koparma işi veya biçimi

SOĞURUŞ

 1. [isim] Soğurmak işi veya biçimi

YAPILIŞ

 1. [isim] Yapılma işi veya biçimi
 2. Bir şey yapılırken gerçekleştirilen özellik, nitelik, kuruluş, bünye
  • "Bu binanın yapılışı depreme dayanacak bir niteliktedir."

BAŞIBOŞ

 1. [sıfat] Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
  • "Başıboş yaşayışa alışkın değildir." (Haldun Taner)
  • "Durgun sular, başıboş bıraktığım sandalı / Yalıların önünden geçirdi yavaş yavaş." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. Bağlanmamış, serbest bırakılmış
  • "İstanbul'un başıboş köpekleri rahatça ömür sürmektedirler." (Salâh Birsel)
 3. Yönetimsiz, baskısız, denetimsiz bir biçimde
  • "Günün birçok saatlerinde dar sokaklarda başıboş dolaşır, eski Anadolu evlerini seyrederdim." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 4. [zarf] Kendi isteğine göre, hiçbir etki altında kalmadan

EĞDİRİŞ

 1. [isim] Eğdirme işi veya biçimi

SOĞUYUŞ

 1. [isim] Soğuma işi veya biçimi

DİLİNİŞ

 1. [isim] Dilinme işi veya biçimi

KONUŞUŞ

 1. [isim] Konuşma biçimi
  • "Bir insanın konuşuşuna, seçtiği sözcüklere çok dikkat ederim." (Nezihe Meriç)

KURUYUŞ

 1. [isim] Kuruma işi veya biçimi

KARAKAŞ

 1. [isim] Genellikle Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen, vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, yağlı kuyruğunun uç kısmı fazla sarkık bir tür koyun

DÜŞÜNÜŞ

 1. [isim] Düşünme işi, mütalaa
  • "Bütün bu düşünüşler, Nihat'ı Muazzez'e olan kininden kurtaramıyordu." (Peyami Safa)
 2. İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi

GÖRÜNÜŞ

 1. [isim] Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
 2. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir
  • "Görünüşe aldanmamalı."
 3. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara
  • "Van gölünün görünüşü eşsizdi." (Necati Cumalı)
 4. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi
  • "Atıldı atılacak, düştü düşecek; gelmiş olmak, gidecek olmak."

ATTIRIŞ

 1. [isim] Attırma işi veya biçimi

AKSIRIŞ

 1. [isim] Aksırma, aksırma biçimi
  • "Kollarını açıp üç kişilik yer kaplayarak yemek yiyişi, aksırışı ve gülüşü çekilmez." (Sait Faik Abasıyanık)

EZİLMİŞ

 1. [sıfat] Ezik duruma gelmiş
  • "Çevremizi, ıslak bir ezilmiş ot kokusu sarmıştı." (Atilla İlhan)
 2. Kendisine baskı yapılmış, hakları elinden alınmış

TAAYYÜŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaşama, geçinme

BOĞULUŞ

 1. [isim] Boğulma işi veya biçimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü