Sonunda ıt olan 53 kelime var. IT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ıt olan kelimeler listesine ya da başında ıt olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

CENİNİSAKIT, DOĞUBEYAZIT

10 Harfli Kelimeler

MUTAVASSIT

9 Harfli Kelimeler

AKARYAKIT

8 Harfli Kelimeler

BAŞYAPIT

7 Harfli Kelimeler

BIRAKIT, LAKAYIT, MURABIT, ÜÇKAĞIT

6 Harfli Kelimeler

ÇARKIT, ÇITÇIT, ÇITPIT, KARŞIT, PIRPIT, SARKIT, SIZGIT, ZILGIT

5 Harfli Kelimeler

ARGIT, ARKIT, AYGIT, AYRIT, BAĞIT, ÇAŞIT, ÇIFIT, ÇIKIT, HAYIT, KAĞIT, KALIT, KANIT, KASIT, KAYIT, KISIT, RABIT, RASIT, SAKIT, SIKIT, TANIT, TAŞIT, YAKIT, YANIT, YAPIT, YAŞIT, YAZIT, ZABIT

4 Harfli Kelimeler

AÇIT, AĞIT, ANIT, AŞIT, AYIT

3 Harfli Kelimeler

ÇIT, KIT, PIT, ZIT


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DOĞUBEYAZIT
...
CENİNİSAKIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşük

MUTAVASSIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aracı

AKARYAKIT

 1. [isim] Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt

BAŞYAPIT

 1. [isim] Şaheser
  • "Sinan şimdi sağ olsaydı, ne başyapıtlar yaratırdı acaba?" (Aydın Boysan)

ÜÇKAĞIT
...
MURABIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savaşçı derviş
 2. Marabut

BIRAKIT

 1. [isim] Miras

LAKAYIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
  • "Yüzündeki gülümseyiş geçti, yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Onun gözyaşlarına lakayıt kalmak mecburiyetinde bulunuyorum." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [zarf] İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız bir biçimde

SARKIT

 1. [isim] Mağaraların tavanında aşağıya doğru oluşan, genellikle koni biçiminde kalker birikintisi, damla taş, stalaktit

ÇARKIT

 1. [sıfat] Eski, bozuk, sakat

SIZGIT

 1. [isim] Kavrulmuş et, kavurma

ÇITPIT

 1. [isim] Ayak altında ezilerek çıtır çıtır ses çıkaran bir tür patlangaç, çatapat

PIRPIT

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [sıfat] Eski püskü, değersiz, işe yaramayan
 2. [isim] El tezgâhında dokunmuş kaba yünlü
 3. [isim] Pehlivanların güreşte kispet yerine giydikleri, kalın bezden yapılmış veya keçi kılından örülmüş don
  • "Bularak bir de pırpırta benzer dizlik..." (Mehmet Akif Ersoy)

KARŞIT

 1. [sıfat] Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast

ZILGIT

 1. [isim] Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
  • "Şehrin büyükleri otelciye adamakıllı bir zılgıt vermişler." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Biraz evvel babamdan yediğim zılgıttan sonra..." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yerlerinde genellikle düğünlerde eğlenmek amacıyla dili ağız içinde değişik bir biçimde oynatarak ahenkli bir ses çıkarma

ÇITÇIT

 1. [isim] Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye ve tutturmaya yarayan, iki parçadan yapılmış metal nesne, fermejüp, kopça
 2. Mobilya kapaklarını, kapıları kilitleme ve sürgülemenin dışında kapalı tutmaya yarayan ve az bir kuvvetle açılıp kapanmasını sağlayan iki parçalı metal veya plastik araç

AYGIT

 1. [isim] Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
  • "Telefon bir konuşma aygıtıdır."
 2. Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu
  • "Sindirim aygıtı. Solunum aygıtı."
 3. Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım

KASIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Amaç, istek, maksat
  • "Benim kastım bu değildi."
  • "Bana kastı mı var?"
 2. Öldürme, yaralama veya zarar vermek isteme, kötü niyet

TANIT

 1. [isim] Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
 2. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü